Thứ Hai, 24/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Sáu, 15/12/2017 15:32'(GMT+7)

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh Khánh Linh

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh Khánh Linh

Đồng chí Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí cũng điểm lại những nội dung quan trọng kỳ họp đã xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp. Nhấn mạnh đến kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh cho rằng: Năm 2017, mặc dù là năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thường xuyên theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy sản xuất và kinh doanh phát triển. Do vậy nền kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá; có 17/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp có sự phát triển ở cả 3 khu vực: Nhà nước, ngoài nhà nước và khu vực FDI; các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân; cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp từng bước mang lại hiệu quả; đầu tư công và xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng có trọng điểm; xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm; doanh nghiệp mới đăng ký tăng cao về số lượng; chỉ số cải cách hành chính đứng ở vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công tác ngoại vụ được quan tâm; giáo dục và đào tạo tiếp tục được chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh được nâng lên; công tác khám, chữa bệnh được cải thiện ở cả 3 tuyến, đã khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh; hoạt động văn hoá - thể thao, phát thanh và truyền hình được duy trì, ổn định và phát triển; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội, chế độ cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được thực hiện tốt theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; quốc phòng được tăng cường về mọi mặt; hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh tiếp tục được củng cố, việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng đã và đang có hiệu quả tích cực trong thực tiễn...

Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần khắc phục: Kinh tế của tỉnh phát triển chưa thật sự bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng; du lịch chưa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chưa có nhiều đột phá. Thu ngân sách giảm sâu so với năm 2016, đạt thấp so với dự toán. Công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai ở hầu hết các dự án trọng điểm còn chậm; nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới còn lớn. Kết quả thu hút vốn đầu tư đạt thấp so với mục tiêu đề ra và so với năm 2016. Quản lý tài chính – ngân sách có mặt còn hạn chế; chưa huy động được nhiều vốn từ nguồn xã hội hóa. công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bất cập, tình trạng vi phạm Luật Đất đai còn nhiều; việc khai thác khoảng sản chưa được quản lý chặt chẽ; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục, việc lựa chọn quy hoạch địa điểm đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo viên, thầy thuốc có chuyên môn cao còn thiếu so với nhu cầu, công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều động giáo viên, ký hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên còn bất cập, thiếu giáo viên khối mầm non, tiểu học; công tác đào tạo nghề chưa gắn với việc làm; tỷ lệ giảm hộ nghèo không đạt theo kế hoạch đề ra; Công tác chỉ đạo điều hành trên một số lĩnh vực còn chậm chuyển biến, tình trạng tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, trọng án tăng so với năm 2016.…

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của toàn dân.

Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế; sắp xếp tổ chức bộ máy tổ chức và tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư; triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh khoán chi hành chính, sử dụng xe công, đấu thầu, đặt hàng trong cung cấp dịch vụ công. Thực hiện lộ trình tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển... coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong năm 2018. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh từ 7,5 – 8%. Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đầu tư công; tập trung vốn và giải ngân có hiệu quả vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng; Tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 -2021; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện đáng kể chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp, chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả, thực chất. Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; có giải pháp phù hợp chuyển hộ kinh doanh cá thể trở thành doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch và lộ trình. Từng bước đầu tư xây dựng đô thị thông minh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm. Thực hiện việc rà soát các dự án đầu tư công, giãn, hoãn tiến độ các dự án chưa thực sự cần thiết. Kiên quyết thu hồi vốn của các dự án chậm triển khai, tập trung trả nợ các công trình đã quyết toán và bố trí vốn cho các dự án có khối lượng đã thực hiện theo đúng quy định. Từng bước cơ cấu lại công nghiệp theo hướng bền vững; phát triển nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có suất đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh, thân thiện môi trường.

Ưu tiên đầu tư cho phát triển dịch vụ, du lịch theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung khai thác tối đa hiệu quả các khu, điểm du lịch hiện có, thu hút các nhà đầu tư vào khu du lịch Tam Đảo II, đẩy nhanh tiến độ các dự án dịch vụ, thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường quản lý thị trường ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại.

Tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn, thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích xây dựng các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi, giảm bớt các khâu phân phối trung gian để giảm bớt rủi ro, thua thiệt cho nông dân. Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng để đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách về dồn thửa đổi ruộng. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; có giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, làm tốt công tác kết nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất, nhất là các mặt hàng nông sản.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản, đá, cát sỏi trái phép. Đẩy mạnh giải quyết tồn tại về đất dịch vụ. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường.

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chấn chỉnh quản lý dược. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; phát triển y tế ngoài công lập. Ngăn chặn lạm dụng rượu, bia, thuốc lá. Thực hiện tốt chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm. đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi, nhà điều trị nội trú - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; chỉ đạo làm tốt công tác xã hội hóa ngành y tế. Quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học nhất là bậc học mầm non và tiểu học; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2018-2019. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, tháo gỡ một số khó khăn, bất cập để tăng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội. Tiếp tục quyết liệt giải quyết các mục tiêu xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh.

Tập trung thực hiện cải cách hành chính, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả hơn, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan trong việc thực thi công vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Rà soát, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có giải pháp mạnh để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh còn hiệu lực, đề xuất điều chỉnh, bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp, kém hiệu quả; kịp thời cụ thể hóa, sâu sát hơn trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới được ban hành. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các cuộc diễn tập; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí cũng đề nghị: Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến các cử tri. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Xuân Hòa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất