Thứ Hai, 22/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 13/10/2022 11:47'(GMT+7)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu (khóa XIII) và định hướng tuyên truyền

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương thông báo tại hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương thông báo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Hải Dương, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và thông báo nhanh kết quả Hội nghị. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 03/10 đến ngày 09/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan 8 vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. Công tác cán bộ.

Hội nghị là một bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; coi đây “là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị” ở nước ta; đồng thời, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá, Ban Chấp hành Trung ương đã phát huy tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ, trí tuệ trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng của Đảng và Đất nước; đồng thời, phân tích sâu những nội dung quan trọng đã được Trung ương thảo luận, cho ý kiến và quyết định tại Hội nghị. Đồng chí lưu ý trong công tác quán triệt, tuyên truyền, cần nhấn mạnh những ý kiến đóng góp, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với những vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng được xem xét, thảo luận và quyết định tại Hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở thông tin những nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang biên soạn và sẽ sớm ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII./.

Tuấn Nghĩa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất