Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 23/9/2022 8:45'(GMT+7)

Đồng chí Trần Thanh Lâm: Cần thiết mở các lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, bàn về cách thức, cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản, trong đó chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TA)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm ghi nhận đánh giá cao công tác tham mưu tích cực, khẩn trương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các vụ, đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay với hơn 800 tờ báo hoạt động trong lĩnh vực báo chí với khoảng 80.000 người đang làm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; có 57 Nhà xuất bản với khoảng 15.000 người hiện đang công tác trong ngành xuất bản. Qua đó, có thể thấy nhu cầu bồi dưỡng kiến thức về báo chí, xuất bản là rất lớn, yêu cầu đặt ra hiện nay. Do đó, Đồng chí đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương bám xây dựng chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản bám sát vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại thông báo kết luận số 197-TB/BTGTW, ngày 19/7/2022, kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay và những yêu cầu mới đang đặt ra đối với những người làm công tác báo chí, xuất bản. Trong đó, cần chú trọng xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông; bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức, phong cách người làm báo, người làm xuất bản trong tình hình mới; xu thế báo chí, xuất bản hiện nay; gắn việc bồi dưỡng lý thuyết với việc tăng cường công tác thực tiễn, đi thực tế tại các cơ quan báo chí, xuất bản, phù hợp với điều kiện đặc thù công tác của người làm báo và xuất bản, để việc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả./.

Đồng chí Trần Thanh Lâm và Học viện Báo chí & Tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Thanh Lâm và Học viện Báo chí & Tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TA)

Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất