Chủ Nhật, 21/7/2024
Khoa giáo
Thứ Sáu, 22/4/2022 15:29'(GMT+7)

Thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu đạt 60% số hộ gia đình có đại diện tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do UBND cấp xã tổ chức tại các thôn, bản, tổ dân phố; hằng tháng, có ít nhất 01 chuyên mục được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình; đạt trên 80% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình.

Phấn đấu đạt 100% những người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe; 100% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực; 100% các thôn, bản, tổ dân phố có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; 100% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 100% người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch xây dựng các giải pháp

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch; xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và vận hành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, cộng tác viên dân số thực hiện công tác gia đình ở cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, thu thập thông tin về bạo lực gia đình; quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng bạo lực trong phạm vi mình quản lý.

Thứ hai, xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng và phát triển mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn hôn nhân và gia đình; tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; nâng cao năng lực cho người tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; triển khai, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Thứ ba, thông tin, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhất là các đợt tuyên truyền như ngày quốc tế hạnh phúc (20/3); tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; ngày gia đình Việt Nam (28/6); tháng hành động  vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; ngày quốc tế về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)… Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình qua hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan các ấn phẩm, chương trình, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu, phim truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình…

Thứ tư, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành; tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên  truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ năm, nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thực hiện chuyển đổi số trong phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện các chương trình, dự án, đề án,  nghiên cứu khoa học về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thứ sáu, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.../.

Nguyễn Thảo
(Theo http://tuyengiao.bacgiang.gov.vn/)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất