Thứ Sáu, 19/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Tư, 3/7/2024 16:55'(GMT+7)

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương thời gian qua đã bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược, góp phần cụ thể hóa các quan điểm, định hướng lớn theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, với phương châm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt.

Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng 17 đề án quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham gia thẩm định trên 200 văn bản quan trọng thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; theo dõi, giám sát các ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ về kinh tế; chủ động nghiên cứu, hoàn thành các báo cáo định kỳ và đột xuất để triển khai các nhiệm vụ của Đảng, các báo cáo về kinh tế vĩ mô phục vụ công tác chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ được đẩy mạnh, thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục phát huy những kết quả, ưu điểm, bài học kinh nghiệm; nắm vững, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo đúng chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội; khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Cơ bản thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường lưu ý Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết khác trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động nắm tình hình, nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với Đảng có chủ trương, định hướng, tận dụng thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng và hoàn thành 17 đề án về kinh tế - xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng 12 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành một số báo cáo về tình hình thực hiện một số nghị quyết của Đảng và báo cáo chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội gửi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với 217 báo cáo, đề án, văn bản liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng do các cơ quan liên quan chủ trì xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực triển khai một số nội dung công tác khác như nghiên cứu khoa học, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban từ đầu nhiệm kỳ đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với mong muốn góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng./.

TTXVN
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất