Thứ Tư, 12/6/2024
Tin hoạt động
Thứ Ba, 10/4/2018 10:22'(GMT+7)

Tiền Giang chuyển trọng tâm chính sách dân số trong tình hình mới

Theo đó, Tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến năm 2030 duy trì mức sinh thay thế đảm bảo quy mô dân số của tỉnh là 1,866 triệu người; tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. 

Tiền Giang cũng phấn đấu nâng tuổi thọ đến năm 2030 lên bình quân đạt 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung; chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm cao hơn mức trung bình của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức bình quân của cả nước… 

Để đạt các mục tiêu trên, thiết thực đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW đi vào đời sống, Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân số nhằm thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề qui mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Mặt khác, tỉnh đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số; chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ dân số cũng như bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số... Tỉnh tổ chức lại bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả theo chỉ đạo chung của Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ cộng tác viên dân số ở các ấp, khu phố… 

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá, sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII, Chỉ thị 12-CT/TU ngày 19/5/2005 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo tinh thần Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại Tiền Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Cụ thể, tốc độ gia tăng dân số của tỉnh thời gian qua đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm so với mục tiêu đều ra và tiếp tục duy trì cho đến nay. Chất lượng dân số từng bước được cải thiện về nhiều mặt; công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình của các cấp, ngành, cộng đồng chuyển biến tốt. Tuy nhiên, bên cạnh thành công vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW giúp phát huy những thành tựu trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thời gian qua, khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo thuận lợi nâng chất lượng dân số, trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tiền Giang giàu đẹp thời kỳ mới./. 

Minh Trí/TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất