Chủ Nhật, 21/4/2024
Hỏi - Đáp
Chủ Nhật, 3/6/2018 12:0'(GMT+7)

Tiêu chuẩn và điều kiện để được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”?

- Trả lời: Ngày 16-4-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn số 4281-CV/BTGTW gửi Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo năm 2018”. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” là hình thức khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương để ghi nhận cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Căn cứ vào Quyết định số 751-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 5-5-2017 về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương cụ thể như sau:
Thứ nhất, đối với các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có 10 năm công tác trong: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
Thứ hai, đối với các đồng chí có 7 năm công tác trong Ngành trở lên, trong đó có ít nhất 3 năm đảm nhiệm các chức vụ sau: Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương; Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Trưởng ban, phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

TG 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất