Thứ Năm, 23/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 23/12/2021 11:0'(GMT+7)

Toàn ngành Tuyên giáo chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới thích ứng với tình hình mới

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. (Ảnh: TA)

 

Sáng ngày 23/12/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy,thành ủy,đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội….

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, có thời điểm nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Trong năm qua, toàn ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây được coi là là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ.

Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương còn tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực….

Đồng chí

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2021, toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

 

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác lịch sử Đảng. Việc tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm và quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung nghiên cứu, bám sát những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII để cụ thể hóa thành những chương trình, đề tài, đề án khoa học trọng điểm phục vụ tham mưu xây dựng các đề án, dự án luật, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.Chủ động nghiên cứu, kịp thời bổ sung những điểm mới của văn kiện Đại hội XIII vào các chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận theo hướng gắn lý luận vào giải quyết những vấn đề đang đặt ra trên địa phương, cơ quan, đơn vị.

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong năm 2021, nhiều tỉnh kỷ niệm tròn năm, chẵn năm ngày thành lập tỉnh, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, xây dựng đề tài, đề án, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo về lịch sử tỉnh, về thân thế, sự nghiệp, công lao của các đồng chí lãnh đạo cấp cao là người con của quê hương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: CPV

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: CPV

Đặc biệt trong năm qua phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, năm 2021 ngành Tuyên giáo cả nước đã đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí,  xuất bản, thông tin đối ngoại đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2021, toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc…

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động trên lĩnh vực báo chí tiếp tục được toàn ngành quan tâm, tạo chuyển biến tích cực theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục. Nét nổi bật của năm nay là Tăng cường chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, nhất là những sai phạm liên quan đến việc thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; tình trạng báo hóa các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí . Tiếp tục thực hiện quy hoạch và quản lý báo chí toàn quốc, phát triển báo chí theo định hướng Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Chú trọng, tăng cường bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ, phóng viên, nhà báo; thực hiện tốt quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam.

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh.

Năm 2021, ngành Tuyên giáo cũng đã tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các kỳ họp thứ nhất, thứ hai Quốc hội khóa XV và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, năm 2021, Tuyên giáo cả nước cũng đã tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ. Điểm nổi bật trong năm 2021 là Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn. Hội nghị được tổ chức rất thành công, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên và dư luận, nhất là giới văn nghệ sĩ đánh giá cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: CPV

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: CPV

Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tốt vai trò tham mưu định hướng về nội dung, chương trình giảng dạy; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông; tuyển sinh đại học; kịp thời đổi mới phương thức, tổ chức tốt việc dạy và học trực tuyến với nhiều hình thức khác nhau; tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện bình thường mới. Tham mưu định hướng đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…, phòng chống dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, bảo vệ môi trường; lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bước đầu đã có những kết quả tích cực. Năm 2021 Tuyên giáo cả nước cũng đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường phi hp chặt chẽ gia ngành Tuyên giáo với các cơ quan qun lý nhà nưc cùng cp....

Tuy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được hệ thống chính trị và dư luận đánh giá cao, nhưng công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: Tiến độ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương ở một số cấp ủy và chi bộ cơ sở còn chậm, chất lượng chưa cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được vai trò, sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện còn chậm, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao. Vẫn còn không ít vấn đề lý luận, thực tiễn chưa được luận giải thấu đáo và làm sáng tỏ để góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, làm cơ sở tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở một số trung tâm chính trị cấp huyện chưa thực sự rõ nét. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng ở một số địa phương, đơn vị; chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng ở một số địa phương còn hạn chế.

Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức, phương pháp tuyên truyền thiếu sinh động, còn mang tính một chiều, chưa chú trọng đối thoại, nắm bắt nhu cầu thông tin từ cơ sở; một vài đồng chí chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác hoạt động theo quy chế và có lúc thiếu nhạy bén về chính trị.

Nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng bị giảm về quy mô, hình thức và phải thay đổi thời gian. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 ở một số nơi chưa sâu, chưa đồng bộ; có lúc công tác dự báo và triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chưa theo kịp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện các gương điển hình, các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị để tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng còn ít.

Việc tham mưu giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hoá ở một số nới còn chưa được chú trọng, nhất là trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hoá. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp, nhất là vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời, còn chưa quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ dẫn tới làm chậm sự lan tỏa của các thông tin dẫn dắt dư luận xã hội. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nhất là các tạp chí điện tử thuộc Hội vẫn còn là vấn đề gây dư luận xấu trong xã hội và giới báo chí.

Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng hoạt động, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, liên quan đến vụ việc phức tạp nảy sinh tại một số địa phương, một số thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ tin, bài phản bác sắc bén, có sức lan tỏa mạnh, vạch trần bản chất của những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước còn thấp. Công tác quản lý các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử cá nhân còn hạn chế.

Thực hiện Quy chế số 238-QĐ/TW ở một số nơi còn chậm. Công tác phối hợp chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; việc trao đổi thông tin chưa được thường xuyên, thiếu tính kịp thời. Việc tham mưu cấp ủy để chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên lĩnh vực khoa giáo chưa có nhiều chuyển biến, nhất là tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục, lao động việc làm.

 

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn,32 tham luận và những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị cũng đã làm rõ hơn những kết quả nổi bật mà toàn ngành Tuyên giáo đã làm được trong năm qua, đặc biệt nhiều ý kiến đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo của các địa phương, các bộ, ngành; những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiểu quả công tác tuyên giáo năm 2022 và những năm tiếp theo.

NGÀNH TUYÊN GIÁO TIẾP TỤC HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng thách thức nhiều hơn.

Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến,” “tự chuyển hóa”, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, trong năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị.

Toàn ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhật Minh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất