Thứ Tư, 22/5/2024
Khoa học
Thứ Tư, 28/7/2021 14:37'(GMT+7)

Ủy ban Olympic Việt Nam: Phát triển thể dục, thể thao thành tích cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Thời gian qua, sự nghiệp Thể dục thể thao (TDTT) của nước ta đã và đang phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước, đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân. Các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người đã được mở rộng trong các đối tượng và địa bàn; giáo dục thể chất trong trường học được chú trọng; thành tích thể thao đã có những bước tiến đáng khích lệ theo hướng chuyên nghiệp hoá; hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao từng bước được quy hoạch và nâng cấp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể dục, thể thao ngày càng được mở rộng.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBOVN đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục TDTT, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức nhiều hoạt động Thể thao, Olympic quan trọng; tham gia tích cực và đầy đủ tại các Đại hội Thể thao Quốc tế ở khu vực, châu lục và thế giới trong các năm 2017, 2018,  2019, 2020 với thành tích ngày một nâng cao hơn.

Trình độ của Thể thao Việt Nam trên diễn đàn thể thao quốc tế như sau: tại ASIAD 18, Indonesia, Thể thao Việt Nam đạt 4 huy chương vàng trong đó có 2 huy chương vàng môn Olympic; tại SEA Games, Việt Nam nằm trong vị trí top 2, 3; đặc biệt tại SEA Games 30 đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm vô địch SEA Games, đội Bóng đá U23 Việt Nam giành Á quân tại Giải Vô địch U23 Châu Á tại Trung Quốc, đội bóng đá futsal Việt Nam vào vòng chung kết World Cup 2 lần liên tiếp năm 2016 và 2021. Những thành tích  này đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Thể thao, phong trào Olympic Việt Nam.

UBOVN đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu UBOVN khóa V nhiệm kỳ 2016 -2021 và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Luôn chủ động tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển phong trào Thể dục thể thao đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Hiến chương Olympic. Trong đó, hoàn thành, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBOVN như: Quy chế làm việc của UBOVN, Quy chế làm việc của các Ban Chức năng của UBOVN, Văn phòng UBOVN, Quy chế chi tiêu nội bộ của UBOVN. Hoạt động của UBOVN đạt hiệu quả cao, phát huy được vai trò, trí tuệ của các Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ nhân viên thường trực UBOVN cũng như sự tham gia của các tổ chức thành viên và nhiều địa phương, đơn vị có liên quan.

Công tác thể dục thể thao quần chúng ngày càng được phát triển mạnh, đa dạng trên toàn quốc và ở nhiều đối tượng khác nhau gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hơn 6 triệu người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3).

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Olympic ngày càng được đẩy mạnh, đa dạng, thông qua nhiều phương tiện truyền thông và tổ chức các sự kiện thể dục thể thao khác nhau.

UBOVN đã chuẩn bị chu đáo các công việc cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các Đại hội thể thao quốc tế năm 2017, 2018, 2019, 2020 đạt kết quả tốt đẹp. Những hoạt động đối ngoại của UBOVN tích cực và hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên diễn đàn quốc tế. Các tổ chức Quốc tế như Ủy ban Olympic quốc tế, Hội đồng Olympic Châu Á, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, các Liên đoàn Thể thao Quốc tế, châu lục và khu vực Đông Nam Á, các Quốc gia/vùng lãnh thổ trên Thế giới đánh giá cao những hoạt động, thành tích mà thể thao và Phong trào Olympic Việt Nam đạt được trong những năm qua.

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ, THAO ĐẾN NĂM 2030

Thiết thực cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong nhiệm kỳ 2021-2026, UBOVN sẽ thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030 với nhiều nhiệm vụ quan trọng như: đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao cả về quy mô và chất lượng; phát triển mạnh thể thao quần chúng và thể thao trường học, trước hết là trong thanh thiếu niên; đẩy mạnh quá trình chuyên nghiệp hóa thể thao; nâng cao thành tích thể thao. Theo đó, tập trung vào việc chuẩn bị tốt lực lượng để tham gia và phấn đấu đạt thành tích cao tại các đại hội thể thao quốc tế: SEA Games 2021, 2023, 2025, ASIAD 19 - Hàng Châu, Trung Quốc 2022, Đại hội Thể thao Trẻ Châu Á, Thế Vận hội Olympic Mùa đông - Bắc Kinh, Trung Quốc 2022, Đại hội Thể thao Trong nhà &Võ thuật Châu Á (AIMAG) lần thứ 6 - Bang Kok, Thái Lan 2022,  Đại hội Thể thao Bãi biển Thế giới và Bãi biển Châu Á, Olympic Paris 2024, Thế Vận hội Olympic trẻ Dakar, Senegal 2026,...; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và nhiều sự kiện thể thao lớn khác.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2026 của UBOVN:

Đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT cho mọi người, phong trào Olympic trên địa bàn cả nước, phấn đấu chỉ tiêu số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 36%, số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt khoảng 27%.

Tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận với thành tích của Châu lục và thế giới. Phấn đấu đạt thành tích cao tại vòng loại Olympic, Paralympic và giành kết quả cao tại các giải thể thao cấp khu vực, Châu lục và thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, UBOVN sẽ phát huy có hiệu quả vai trò của Ủy ban Olympic Việt Nam trong Phong trào Olympic quốc tế và sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của đất nước. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trong việc mở rộng và phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao trình độ một số môn thể thao trọng điểm của Việt Nam ngang tầm Châu Á và thế giới. Phối hợp chuẩn bị lực lượng vận động viên trọng điểm để tham dự SEA Games 2023, 2025, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á tại Hải Nam - Trung Quốc 2022, ASIAD 19, Olympic Paris 2024, Thế Vận hội Olympic trẻ Dakar, Senegal 2026. Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế (IOC, OCA, SEAGF, các Liên đoàn Thể thao Quốc tế, châu lục và khu vực Đông Nam Á), các Quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, UBOVN sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về công tác thể dục thể thao cho mọi người, phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; tiếp tục thực hiện Đề  án tổng thể phát triển thể lục, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Phát triển thể dục, thể thao toàn dân để tăng cường sức khỏe của nhân dân, làm cơ sở phát triển thể dục, thể thao thành tích cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; phối hợp phát triển phong trào Thể thao cho mọi người, thể thao trong trường học và lực lượng vũ trang; mở rộng quy mô, chất lượng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (27/3) và ngày Olympic Trẻ em.

Tổ chức và hướng dẫn các địa phương tổ chức các Hội thi, giải thể thao quần chúng, lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho trọng tài, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên làm công tác thể dục thể thao quần chúng trên cả nước.

Tăng cường chỉ đạo việc triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Về công tác chuẩn bị tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế năm 2021 – 2026, UBOVN phối hợp với Tổng cục TDTT triển khai những công việc như sau:

Chuẩn bị lực lượng tham dự các Đại hội Thể thao Quốc tế hàng năm, gồm: Đại hội Thể thao trong nhà Võ thuật Châu Á tại Thái Lan năm 2022, Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á tại Trung Quốc, SEA Games 32, ASEAN Para Games 12 tại Campuchia năm 2023, SEA Games 33 năm 2025, Thế Vận hội Olympic tại Pháp năm 2024, Thế Vận hội Olympic trẻ mùa đông tại Hàn Quốc năm 2024, Đại hội Thể thao Châu Á tại Nhật Bản năm 2026….

Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phát triển các môn Thể thao Olympic và ASIAD theo hướng tập trung sâu và chuyên nghiệp hóa; Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất chính phục vụ tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao.

Về công tác đối ngoại, phát huy tốt vai trò là Đại diện của Thể thao Việt Nam trong Phong trào Olympic quốc tế, UBOVN tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị về Thể thao, phong trào Olympic với các tổ chức Thể thao Quốc tế cũng như các Uỷ ban Olympic Quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực, Châu lục và thế giới.

Chủ trì, phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, các địa phương, cơ quan liên quan triển khai các kế hoạch hàng năm của UBOVN các chương trình hoạt động của IOC, OCA và SEAGF đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục khai thác các nguồn tài trợ, học bổng Olympic cho các VĐV xuất sắc tham dự các kỳ Đại hội, nhất là Olympic Paris 2024.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Olympic, thể thao cho mọi người và đào tạo cán bộ, tiếp tục tuyên truyền, thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị ở các địa phương, các ban, ngành và đoàn thể. Tiếp tục tuyên truyền tư tưởng Olympic trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng. Đồng thời, UBOVN là cầu nối trong việc cử các VĐV, HLV tham gia các Khoá học tập huấn theo các chương trình của Quỹ Đoàn kết Olympic - IOC, OCA và các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc tế tổ chức.

Song song với đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia và các hoạt động Thể dục thể thao.

TS. Phạm Thanh Cẩm

 Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất