Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 3/4/2021 13:37'(GMT+7)

Vĩnh Long: Nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT giai đoạn 2021- 2025

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyên. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách BHXH, BHYT, tạo niềm tin đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Cụ thể, tỷ lệ tham gia của người dân trên địa bàn tỉnh đối với BHXH năm 2016 là 15, 31% thì năm 2020 tăng lên 20,97%, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 là 13,59% thì năm 2020 là 16,92%, BHYT năm 2016 là 74,74% thì năm 2020 là 90,19%,…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức trên 40 cuộc hội nghị báo cáo viên, giao ban khoa giáo có trên 3.000 lượt đại biểu tham dự; đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 60 cuộc giao ban báo chí, có trên 1.800 lượt đại biểu các cơ quan báo chí trong tỉnh tham dự nhằm định hướng tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyên.

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long thực hiện các chuyên mục Đời sống pháp luật, chuyên mục Chuyện hôm nay, chương trình Nông thôn ngày nay, thông tin thời sự… phát sóng rộng rãi đến với các đối tượng trong và ngoài tỉnh, góp phần cung cấp những thông tin hữu ích đến mọi người mọi nhà về các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; những thành tựu, mô hình hay, hiệu quả trong tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHXH tự nguyện, các vấn đề về chế độ, chính sách nổi bật đáng quan tâm hiện nay…

Báo Vĩnh Long thực hiện các tin, bài thời sự, trả lời bạn đọc, tin ngắn tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT; chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác BHYT, BHXH, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, hướng đến thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, trung bình khoảng từ 2 đến 3 tin, bài/kỳ phát hành…

Tại Hội nghị,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch yêu cầu công tác tuyên truyền cần được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sâu rộng; tiến hành thường xuyên, liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Tuyên giáo với Bảo hiểm xã hội các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng, gắn với tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Các nội dung được tuyên truyền sâu rộng là: sự cần thiết, lợi ích, vai trò, mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của việc cải cách các chính sách BHXH, BHYT đối với đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những điểm mới trong các chính sách, pháp luật về tiền lương, việc làm, chính sách người có côngvà các chính sách pháp luật khác có liên quan; việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác…

Song song đó, định kỳ 6 tháng, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác thực hiện Bảo hiểm xã hội ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, để nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền và vận động tham gia BHXH, BHYT ở cơ sở.

Tại Hội nghị, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT” giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Văn Săn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp về BHXH, BHYT; quan tâm đưa chỉ tiêu BHXH vào nghị quyết của cấp mình và triển khai vận động tuyên truyền liên tục, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu đến năm 2025 đạt 40% BHXH và 95% BHYT trên tổng dân số của tỉnh. Đồng thời, cần khai thác hết thế mạnh của các loại hình thông tin tuyên truyền, như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động bằng pa-nô, áp-phích, tuyên truyền trên internet,…

Phạm Quang Chiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất