Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Chủ Nhật, 28/3/2021 18:0'(GMT+7)

Yên Bái: Khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến cấp cơ sở

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại 71 điểm cầu từ tỉnh tới cơ sở có sự tham dự của 7.000 đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu, quán triệt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. 

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sau hội nghị, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động cho phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở, đơn vị và theo tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị; yêu cầu các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và định hướng dư luận theo đúng phương châm lấy xây là chính, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực". 

* Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết thúc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó, thực hiện chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương,  chỉ đạo của Tỉnh ủy, để tiếp tục hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đến cấp cơ sở và tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; tiếp tục đối chiếu, rà soát, bổ sung vào chương trình hành động của cấp ủy mình, ban hành triển khai thực hiện sau Đại hội theo đúng tinh thần các văn kiện Đại hội XIII.

Chỉ đạo viết, tổ chức đánh giá bài thu hoạch nghiêm túc, chất lượng, nộp bài đúng thời gian quy định để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

Cùng với đó, đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp. Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết tới hội viên bằng hình thức phù hợp thông qua hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật.Đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong chương trình bồi dưỡng hè năm 2021.

Các cơ quan truyền thông của tỉnh như : Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh cần bố trí thời lượng, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, thông tin, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng... 

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất