Thứ Sáu, 19/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Tư, 10/11/2021 14:24'(GMT+7)

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Qua nghiên cứu Quy định 41-QĐ/TW, tôi nhận thấy đây là nội dung rất quan trọng, mang tính nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Do đó, trong thời gian tới, trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy Cà Mau sẽ khẩn trương triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên toàn thành phố thông qua các hình thức và phương pháp phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vì đây là đối tượng được điều chỉnh trong Quy định, để qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Thành ủy Cà Mau sẽ cụ thể hóa Quy định 41 trong quy chế làm việc của cấp ủy nhằm bảo bảo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác cán bộ của thành phố.     

Liên quan đến việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, ông Trần Hồng Quân, Bí thư Thành ủy Cà Mau, chia sẻ: Cán bộ là cái gốc của công việc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài; trong đó việc xây dựng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tầm quan trọng đặc biệt.

Tuy nhiên, trong sử dụng cán bộ sẽ không tránh khỏi trường hợp cán bộ có sai phạm. Nếu cán bộ có sai phạm thì phải xử lý nghiêm minh, đồng thời cũng cần có chính sách cụ thể để cán bộ có cơ hội, điều kiện trong khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, sai phạm của mình và rèn luyện, phấn đấu trở thành người có ích, có cơ hội tiếp tục góp phần xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong Quy định 41 của Bộ Chính trị có quy định rõ việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, bản thân tôi rất nhất trí và đồng tình cao với nội dung này, điều này đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng trong chính sách sử dụng cán bộ, cũng như thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phát huy và nâng giá trị truyền thống của cha ông “dụng nhân như dụng mộc” thành chuẩn mực, nguyên tắc của công tác cán bộ.

Do đó, cán bộ sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời cán bộ đã từ chức và bố trí công tác khác, nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và khắc phục được những yếu kém, sai phạm, khuyết điểm thì có thể được xem xét để quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định được nêu trong Quy định 41 là rất hợp lý trong chính sách sử dụng cán bộ, phù hợp với tâm tư cán bộ, đảng viên.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất