Thứ Bảy, 15/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Sáu, 13/11/2020 15:47'(GMT+7)

Xây dựng quy trình quản lý hiện đại, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ hành chính công

Quang cảnh Chương trình đào tạo tại điểm cầu Trung ương

Quang cảnh Chương trình đào tạo tại điểm cầu Trung ương

Tại điểm cầu Trung ương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn dự vài chỉ đạo Chương trình đào tạo. Tham gia Chương trình đào tạo còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo ISO của BHXH Việt Nam, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO cùng đại diện tư vấn.

Tại các điểm cầu địa phương, có lãnh đạo BHXH tỉnh, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh, thành phố cùng các viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện ISO của đơn vị tham dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, từ năm 2012, BHXH Việt Nam đã ban hành mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, huyện; Năm 2013 ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 gồm sổ tay chất lượng và 47 quy trình giải quyết công việc nội bộ của các đơn vị áp dụng tại cơ quan TW.

Từ thời gian đó đến nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện được rất nhiều cải cách có giá trị trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin. Các quy trình nghiệp vụ được cải tiến, kết nối liên thông, các hồ sơ, mẫu biểu đã được rút gọn, giảm bớt thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiến bộ khoa học kĩ thuật gắn với việc thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cải cách TTHC của Việt Nam, sự cần thiết phải chuyển đổi việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia mới được đặt ra đối với tất cả các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó có Ngành BHXH Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các quy trình ISO trong toàn ngành BHXH và yêu cầu cập nhật những tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ngày 20/5/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-BHXH về kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của ngành.

Theo đó, việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ được áp dụng cho hoạt động của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Cụ thể là áp dụng đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam và thủ tục giải quyết công việc nội bộ trong từng đơn vị.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, việc chuyển đổi này nhằm thực hiện quy trình xử lý công việc khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý và giải quyết các TTHC đối với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, hiện đại, hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công của ngành BHXH.

Hiện tại, BHXH Việt Nam đã thực hiện việc rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi; nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo; Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị trong hệ thống ngành BHXH.

Trong Chương trình đào tạo, chuyên gia tư vấn của Công ty sẽ giới thiệu các kiến thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Lộ trình triển khai chuyển đổi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, mô hình khung, các quy trình đáp ứng yêu cầu quản lý công việc; cấu trúc hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đặc biệt là được hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản và quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu, sau chương trình đào tạo, các đơn vị của BHXH Việt Nam thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thiện Mô hình khung trình Tổng giám đốc ban hành - đây là một bước quan trọng, là cơ sở cho các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố và triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất