Thứ Bảy, 15/6/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Tư, 4/10/2023 12:14'(GMT+7)

70 năm tác phẩm "Thường thức chính trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, việc tổ chức Hội thảo là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm vóc, nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những quan điểm của Người được thể hiện trong tác phẩm “Thường thức chính trị”.

Cách đây 70 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn cuối đầy cam go, quyết liệt, để tăng cường hơn nữa sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần đánh bại âm mưu kéo dài chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, với bút danh Đ.X, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 50 bài, đăng trong chuyên mục Thường thức chính trị, Báo Cứu quốc từ số 2253, ngày 16/1/1953 đến số 2430, ngày 23/9/1953.

Năm 1954, các bài viết này được Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) tập hợp lại, xuất bản thành cuốn sách lấy tên là “Thường thức chính trị”.

Với những bài viết nhỏ, có logic chặt chẽ, được diễn đạt theo phong cách vắn tắt, thiết thực, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, để dễ thực hiện, “Thường thức chính trị” là cuốn sách giới thiệu những tri thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, rất phù hợp với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam thời điểm bấy giờ.

“Thường thức chính trị” đã có giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tăng thêm niềm tin vào tương lai tươi sáng của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, từ đó nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, tiến lên giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến.

70 nam tac pham 'Thuong thuc chinh tri' cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 2GS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu trong tác phẩm “Thường thức chính trị” như: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giải phóng dân tộc trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; những định hướng đúng đắn, sáng tạo về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những nguyên lý về vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là khi trở thành đảng cầm quyền; giá trị của tác phẩm với công cuộc đổi mới hiện nay.

Tham luận của các nhà khoa học khẳng định, 70 năm đã qua nhưng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Thường thức chính trị” vẫn mang giá trị to lớn và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc, đặc biệt là với công cuộc đổi mới hiện nay. Những quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong tác phẩm về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ; về bước đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh... đã được kiểm nghiệm, minh chứng và khẳng định trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhất là bằng thành tựu của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua.

Việc nghiên cứu tác phẩm sẽ cung cấp phương thức truyền bá, lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cũng mang lại những cơ sở lý luận cho việc bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất