Chủ Nhật, 21/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 3/10/2023 10:59'(GMT+7)

Kon Tum ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

Quy chế với những nội dung chính, như:

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ 1 tháng 1 lần, vào ngày 22 hằng tháng, trường hợp trùng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp dân định kỳ sẽ vào ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp vì lý do công việc hoặc vì lý do khác mà Bí thư Tỉnh ủy không thể tiếp dân vào thời gian nêu trên thì chuyển sang tiếp dân vào ngày làm việc khác; việc hoãn tiếp dân và chuyển sang tiếp dân vào ngày làm việc khác được thông báo cho công dân biết trước ngày tiếp dân nêu trên.

Thành phần tham gia tiếp dân cùng Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau: Đối với vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Khi có nhiều người dân đề nghị đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy hoặc xét thấy cần thiết, Bí thư Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo tổ chức đối thoại trực tiếp với dân.

Quy định về công dân có nhu cầu tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy phải đăng ký nội dung tại Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc gửi văn bản về Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 10 hằng tháng. Các đoàn đông người (có từ 5 người trở lên)  cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung phải cử đại diện đăng ký và tham gia tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử người đại diện. Cán bộ tiếp dân xem xét, tiếp nhận thông tin, phân loại vụ việc, vào sổ đăng ký, hướng dẫn công dân lập phiếu đăng ký.

Hằng tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh để tổng hợp tình hình, nội dung công dân đăng ký tiếp xúc, đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy; báo cáo Bí thư Tỉnh ủy xem xét quyết định việc tiếp dân và thông báo cho công dân biết thực hiện (chậm nhất vào ngày 20 hằng tháng). Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy căn cứ nội dung đề nghị ghi trong phiếu đăng ký tiếp dân, đề nghị cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan báo cáo nội dung vụ việc bằng văn bản, trong đó nêu rõ nội dung, kết quả giải quyết  (nếu có), những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý tiếp theo. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và đề xuất hướng xử lý, trả lời đối với từng trường hợp, vụ việc cụ thể.

Kết thúc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng thông báo kết luận (hoặc văn bản chỉ đạo) của Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện.

Thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo  gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo bằng văn bản đến tổ chức, người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc đã tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết). Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do Bí thư Tỉnh ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết thì cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Lê Văn Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất