Thứ Năm, 20/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 1/3/2021 22:37'(GMT+7)

Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 2/2021

Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn

Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn

Trong tháng 2/2021, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn; Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Kạn, các cấp, các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa đã tập trung phản ánh và tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021); tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, cổ động trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đón nhận quân nhân xuất ngũ; tuyên truyền công tác đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh..

Những kết quả cụ thể mà ngành Tuyên giáo Bắc Kạn đã triển khai trong tháng 2 thể hiện rõ qua những nội dung sau:

THAM MƯU HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

Nhiều văn bản qua trọng như kế hoạch, quyết định, tờ trình đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy ban hành như: Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định về việc thay thế Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”; kiện toàn Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trình Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ biên soạn Đề án số 07-ĐA/TU…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành định hướng tuyên truyền tháng 3; hướng dẫn tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); hướng dẫn tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021); hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, giải pháp năm 2021...

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (Phòng chính trị; Phòng công tác Đảng và công tác chính trị) các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và đội ngũ báo cáo viên các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng; các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế và của tỉnh; tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác nắm bắt dư luận xã hội được đặc biệt quan tâm. Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, tổng hợp, thu thập thông tin, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; nghiên cứu nội dung điều tra dư luận xã hội năm 2021.

Ban tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy và Ban chỉ đạo 35 định hướng hoạt động công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên được duy trì. Đội ngũ báo cáo viên các cấp từng bước đổi mới về phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn luôn được chú trọng; thường xuyên theo dõi nội dung phản ánh của báo chí; đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Tân Sửu năm 2021.

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ; thường xuyên nắm tình hình và định hướng tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn; ban hành Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Trong tháng 2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo việc biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, học tập lý luận chính trị và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc; theo dõi, tổng hợp việc đổi tên, mẫu dấu của các trung tâm chính trị cấp huyện theo Quy định số 208- QĐ/TW của Ban Bí thư; phối hợp với các ngành liên quan khảo sát địa điểm xây dựng trung tâm chính trị đạt chuẩn tại huyện Ba Bể, Ngân Sơn; ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận và kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công tác lịch sử Đảng các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cuốn sách Lịch sử tỉnh Bắc Kạn 1900-2020; đôn đốc việc truyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của các đảng bộ cơ sở.

RÀ SOÁT ĐỂ CHUẨN BỊ SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ TRONG LĨNH VỰC KHOA GIÁO

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo trên địa bàn. Chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo rà soát các nghị quyết, chỉ thị cần sơ kết, tổng kết giai đoạn 2021-2026.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực khoa giáo tại các địa phương; phối hợp Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chuyên mục Khoa giáo số tháng 2 với 2 chủ đề: “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021” và “Tư vấn, tuyên truyền việc làm - dạy nghề. Tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Ban Tuyên giáo năm 2021; Báo cáo công tác chăm lo cho cán bộ, công chức nhân dịp Tết Nguyên đán; Báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau Tết. Phối hợp Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh triển khai chuyên mục Xây dựng Đảng số tháng 2 với chủ đề: Một số kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (Khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

TIẾP TỤC THAM MƯU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021; xây dựng hướng dẫn nghi thức chào cờ đầu tuần và lập sổ ghi danh “Người tốt-Việc tốt” để triển khai đại trà trong toàn tỉnh.

Trong tháng 2 năm 2021, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác; đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai và hoàn thành cơ bản nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 2.

NỖ LỰC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO THÁNG 3/2020

Trong tháng 3, ngành Tuyên giáo Bắc Kạn tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động, tích cực tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Từ đó, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn dân để thống nhất và nâng cao nhận thức về các chủ trương, quan điểm, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo.

Thứ hai, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911-6/3/2021); tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch;…

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Thứ tư, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lý luận chính trị và lịch sử Đảng.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Thu Hiền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn


Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất