Thứ Sáu, 19/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Tư, 27/10/2021 16:20'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với các Hội

Thực hiện thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 2.1.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22.9.2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 17.8.2021 về phân công theo dõi, chỉ đạo công tác Hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 7 Hội gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Cựu giáo chức và Liên minh HTX tỉnh.

Tại cuộc họp lãnh đạo các Hội báo cáo tình hình hoạt động, những tồn tại, khó khăn và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về chế độ, chính sách, biên chế, khối thi đua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận kiến nghị, đề xuất của các Hội để báo cáo Tỉnh ủy và động viên các hội tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

PV

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất