Thứ Ba, 16/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Ba, 25/5/2021 18:23'(GMT+7)

Ban Tuyên giáo Trung ương tạm hoãn thời gian tổ chức hội nghị trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BTGTW ngày 20/4/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 569-CV/BTGTW và công văn số 570-CV/BTGTW ngày 21/5/2021 về việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý liên hiệp, các hội văn học nghệ thuật, hội khoa học – kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, Ban Tuyên giáo Trung ương tạm dừng viêc tổ chức hội nghị trực tuyến nêu trên.

Lịch chính thức tổ chức hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có thông báo sau.

Giao Tuyến 

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất