Chủ Nhật, 16/6/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Ba, 15/8/2023 9:39'(GMT+7)

Báo chí, truyền thông góp phần lan tỏa mạnh mẽ chính sách BHXH, BHYT

Phóng viên tác nghiệp tại Bưu điện tỉnh Quảng Nam về công tác chi trả chế độ BHXH qua bưu điện.

Phóng viên tác nghiệp tại Bưu điện tỉnh Quảng Nam về công tác chi trả chế độ BHXH qua bưu điện.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cơ quan báo chí thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và thu hút được sự quan tâm của xã hội. Qua đó, đóng góp tích cực cùng ngành BHXH Việt Nam hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao, thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

Các nhà báo thực hiện phỏng vấn người hưởng chế độ BHXH tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Các nhà báo thực hiện phỏng vấn người hưởng chế độ BHXH tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

“Thời gian qua, công tác thông tin, truyền thông nói chung, báo chí nói riêng đã góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT”, ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết.

Báo chí đã trở thành cầu nối để truyền tải, đưa các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày càng đi vào cuộc sống; giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội, từ đó tích cực, chủ động tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, cũng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là:

Số người tham gia và thụ hưởng lưới an sinh BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng. Ước tính hết tháng 7/2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó: BHXH bắt buộc với hơn 16 triệu người; BHXH tự nguyện gần 1,5 triệu người; BHTN 14,3 triệu người; BHYT 91,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số.

Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, ngành BHXH thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho khoảng trên 10 triệu người lao động; trên 170 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Trong 7 tháng đầu năm 2023, Ngành ước chi BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 245.218 tỷ đồng (tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2022).

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được ngành BHXH chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách.

Phóng viên VTV phỏng vấn lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Phóng viên VTV phỏng vấn lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Đào Việt Ánh, báo chí góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là kênh hữu hiệu để tiếp nhận những thông tin phản hồi của người dân, người lao động (NLĐ), doanh nghiệp… về bất cập trong cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực thi pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, báo chí thể hiện vai trò đặc biệt trong việc phát hiện, phản ánh các vụ việc trục lợi quỹ BHXH, BHYT, trốn đóng BHXH cho NLĐ..., mang lại hiệu ứng tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

Tiếp tục đổi mới truyền thông chính sách

Nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, đòi hỏi công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT cần tiếp tục được đổi mới, thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn giúp người dân hiểu đúng, hiểu sâu để tích cực, chủ động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng, Chính phủ giao, những năm qua, BHXH Việt Nam luôn xác định công tác thông tin truyền thông, trong đó có công tác phối hợp truyền thông chính sách với các cơ quan thông tấn, báo chí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần đưa các chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống. Theo đó, toàn Ngành đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định 1676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Các hoạt động truyền thông được triển khai chuyên nghiệp, bài bản và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền và cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương...

Thời gian qua, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng như các hoạt động của Ngành luôn được các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh kịp thời, đa chiều, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia của người dân, người lao động và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng luôn chủ động cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên tiếp cận, nắm bắt thông tin, nhất là khi có sự kiện hay vấn đề được dư luận xã hội quan tâm với nhiều kênh khác nhau (như hội nghị cung cấp thông tin định kỳ, thông tin báo chí, các chương trình tác nghiệp thực tế cho phóng viên tại cơ sở…).

Theo đó, số lượng tin, bài, phóng sự, chương trình… về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải/phát sóng ngày càng tăng: Năm 2022 có hơn 26.300 tin, bài, phóng sự… trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng 7 tháng đầu năm 2023, đã có trên 18.000 tin, bài, phóng sự (trung bình mỗi ngày có 86 tin, bài, phóng sự), tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có rất nhiều bài báo, phóng sự… về BHXH, BHYT, BHTN được phản ánh chân thực, sinh động về những khó khăn trở ngại, những cách làm hay, những điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của người lao động nói riêng và của Nhân dân nói chung… đã mang lại những hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, cụ thể:

Một là, công tác thông tin, truyền thông nói chung, báo chí nói riêng đã góp phần tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; 57/63 tỉnh đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ; 62/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 546/QĐ-TTg vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, có 14/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 57/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT hộ cận nghèo và rất nhiều tỉnh, thành có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhóm đặc thù như: học sinh, sinh viên; hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người dân tộc thiểu số… tham gia BHYT.

Hai là, thông qua báo chí đã giúp truyền cảm hứng, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; vận động, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người yếu thế, khó khăn được tham gia BHXH, BHTN vì mục tiêu mọi người dân đều có quyền được đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Trọng Đạt

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất