Thứ Hai, 17/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 19/8/2022 20:52'(GMT+7)

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh và tương đương

Đồng chí Lê Hải Bình trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Đồng chí Lê Hải Bình trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 59 học viên của lớp.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, sau 1 tuần làm việc nghiêm túc, tích cực, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh và tương đương đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung làm việc.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại lễ bế giảng.

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại lễ bế giảng.

Chúc mừng 59 học viện đã tham gia tốt khóa học, đồng chí Hoàng Phúc Lâm bày tỏ, với trí tuệ và bản lĩnh của người cán bộ lãnh đạo cơ quan tham mưu, thực hiện công tác tuyên giáo cấp ủy các tỉnh và tương đương, các học viên sẽ vận dụng tốt những kiến thức được cập nhật, bồi dưỡng từ khóa học này vào thực tiễn công tác để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, hiện thực hóa mục tiêu phát triển địa phương, phát triển ngành Tuyên giáo đã được xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và khát vọng phát triển đất nước trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Với những kiến thức được bồi dưỡng, cập nhật từ lớp học này, kết hợp với nền tảng đã có từ quá trình nhiều năm học tập, công tác, chắc chắn, các học viên sẽ sớm vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc của bản thân để chuyển hóa lý luận thành hành động cách mạng, nhằm tạo ra nhiều thành quả hơn nữa quan trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh và tương đương” - Đồng chí Hoàng Phúc Lâm bày tỏ.

Để đáp ứng mục đích, yêu cầu của lớp học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thiết kế nội dung chương trình bao gồm các chuyên đề chính yếu, giàu tính thời sự, sát hợp với thực tiễn của đất nước và công tác tuyên giáo.

Các học viên tham gia khóa học trực tuyến với giảng viên người nước ngoài.

Các học viên tham gia khóa học trực tuyến với giảng viên người nước ngoài.

Báo cáo viên của lớp học đều là những nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín, am hiểu sâu rộng, có kinh nghiệm và phương pháp, giúp chia sẻ nội dung một cách tốt nhất, dễ hiểu, dễ nhớ.

Các học viên đi thực tế tại tỉnh Bắc Ninh, thưởng thức chương trình biểu diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Các học viên đi thực tế tại tỉnh Bắc Ninh, thưởng thức chương trình biểu diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

 

Có thể khẳng định, sự thành công của lớp học là kết quả được tạo nên bởi những nỗ lực trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị phối hợp; sự nghiêm túc trong giảng dạy và học tập của các báo cáo viên và học viên, công tác quản lý lớp nền nếp, chặt chẽ.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất