Thứ Sáu, 21/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 11/10/2019 10:44'(GMT+7)

Bến Tre nâng cao chất lượng đảng viên mới

Bí thư Chi bộ công ty TNHH May mặc Alliance One Phạm Thị Di Hải trao quyết định kết nạp cho các đồng chí đảng viên mới. (Ảnh: www.bentre.dcs.vn)

Bí thư Chi bộ công ty TNHH May mặc Alliance One Phạm Thị Di Hải trao quyết định kết nạp cho các đồng chí đảng viên mới. (Ảnh: www.bentre.dcs.vn)

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Bến Tre có 7.790 đảng viên được kết nạp vào Đảng; trong đó có 540 đảng viên lớp "Đồng Khởi mới", chiếm 6,93%. Đảng viên mới được kết nạp chủ yếu là hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội. Đáng chú ý, chất lượng đảng viên nâng lên rõ rệt, nhất là về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và được thử thách trong thực tiễn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, đạt được kết quả trên là do hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đều xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên nói chung, trong đó có đảng viên lớp "Đồng Khởi mới" và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa thực hiện. Mặt khác, nhận thức của công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên… từng bước nâng lên, phấn đấu và hưởng ứng tích cực các phong trào, cụ thể là phong trào thi đua "Đồng khởi mới".

Ngoài ra, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên lớp "Đồng Khởi mới" được các cấp ủy thực hiện khá chặt chẽ từ khâu đăng ký, đánh giá, lựa chọn nguồn thông qua các phong trào, đến lập hồ sơ, đảm bảo đúng thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn, không có biểu hiện chạy theo thành tích. Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, cơ quan đơn vị, được đông đảo các đoàn viên, hội viên tham gia… Qua đó, quần chúng ưu tú, tiêu biểu được lựa chọn đưa vào danh sách nguồn phát triển đảng viên.

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", phong trào "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" và các phong trào hành động cách mạng khác, gắn với công tác kết nạp đảng viên qua đó giáo dục lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng, nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục lòng tự hào về truyền thống dân tộc, truyền thống "Đồng khởi" anh hùng năm xưa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, hướng dẫn cụ thể nội dung kết nạp đảng viên lớp "Đồng Khởi mới"; tạo điều kiện cho cấp ủy cơ sở, nhất là các xã, phường, thị trấn mở các lớp phổ cập trung học cơ sở cho những trường hợp quần chúng tiêu biểu, công tác ở các ấp, khu phố nhưng hụt hẫng về trình độ học vấn, để đủ điều kiện kết nạp vào Đảng theo quy định.

Bến Tre tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở đi vào thực chất; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng theo hướng "ở đâu có phong trào thì ở đó có nhân tố tiêu biểu" để tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân tham gia. Từ đó, chọn nhân tố tiêu biểu, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên lớp "Đồng Khởi mới"./.

TG
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất