Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 6/5/2021 8:48'(GMT+7)

Bình Dương: Khai mạc Cuộc thi “Sáng mãi niềm tin”

Ban tổ chức cuộc thi trao hoa và biểu trưng lưu niệm cho các đội tham gia dự thi.

Ban tổ chức cuộc thi trao hoa và biểu trưng lưu niệm cho các đội tham gia dự thi.

Hội thi được tổ chức bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức các hoạt động sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và lâu dài của Đảng ta. Đảng ta xác định: “…Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đối với tỉnh Bình Dương, công tác triển khai, học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm trong thời gian qua được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nhận thức về vị trí, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Điều này đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, không chỉ có tác động đến việc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần mà còn phát huy được dân chủ, sức mạnh của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị; là cơ sở, động lực và nền tảng, tạo đà cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cuộc thi gồm 3 phần thi: Thi viết, thi thuyết trình và thi năng khiếu. Nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm giai đoạn 2016-2020; thân thế, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên thuộc các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

Cuộc thi nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. 

Qua cuộc thi giúp phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm truyên truyền sâu rộng hơn nữa về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất