Thứ Ba, 23/7/2024
Ủy ban an toàn giao thông
Thứ Sáu, 25/3/2022 9:21'(GMT+7)

Bộ Giao thông Vận tải được bố trí hơn 304.104 tỷ đồng vốn ngân sách giai đoạn 2021-2025

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao kế hoạch cho các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đến nay, tại quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) của Thủ tướng Chính phủ đã cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, giao kế hoạch trung hạn cho 2 dự án; giao kế hoạch trung hạn để thực hiện cho 43 dự án và giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án trong nước đã được quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ của Bộ Giao thông Vận tải cho 4 dự án.

Cụ thể, giao bổ sung 46.912 tỷ đồng cho dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; 900 tỷ đồng cho dự án cao tốc Cao Lãnh-Lộ Tẻ; khoảng 710 tỷ đồng cho dự án cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm-Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh là khoảng 836 tỷ đồng.

Trong số các dự án được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn để chuẩn bị đầu tư, đến nay có thêm 6 dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có tổng mức đầu tư dự án hơn 4.770; nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng 3.167 tỷ đồng.

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có tổng mức đầu tư hơn 582 tỷ đồng; nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng 520 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung danh mục dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ.

Đồng thời, Bộ đề nghị giao kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài từ điều chỉnh giảm kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho dự án cầu Đại Ngãi (tổng số 3.152 tỷ đồng). Trong đó, giao 2.692 tỷ đồng cho dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 và 460 tỷ đồng cho dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Giao kế hoạch trung hạn vốn đối ứng từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước chưa phân bổ của Bộ Giao thông Vận tải là 535 tỷ đồng, trong đó giao 475 tỷ đồng cho dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 và 60 tỷ đồng cho dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B.

Theo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội thông qua, Bộ Giao thông Vận tải được bố trí hơn 304.104 tỷ đồng vốn ngân sách. Trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai khởi công mới 67 dự án.

Năm 2021 Bộ Giao thông Vận tải được giao khoảng 43.000 tỷ đồng vốn ngân sách thì con số này đã tăng lên hơn 50.000 tỷ đồng năm 2022./.

V. Hùng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất