Thứ Ba, 27/2/2024
Nhịp cầu Tuyên giáo
Thứ Sáu, 2/6/2023 16:4'(GMT+7)

Bồi dưỡng kiến thức báo chí, truyền thông về xây dựng Đảng năm 2023

Các đại biểu dự Hội nghị tại đầu cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại đầu cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Thăng An, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với đầu cầu chính tại Ban Tổ chức Trung kết nối tới 63 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước với sự tham gia của 1.867 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí; cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn hệ thống chính trị tích cực thực hiện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023 được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Qua đó, bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần tuyên truyền tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, Hội nghị cũng giúp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong sáng tạo các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Các đại biểu một số cơ quan báo chí thuộc ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đề nghị lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình hơn nữa Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VIII - năm 2023; không ngừng đổi mới sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó, tạo hiệu ứng, tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội; góp phần thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, từ ngày 1/11/2022 đến ngày 1/6/2023, các báo, tạp chí điện tử đã có 26.623 tác phẩm viết về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Những kết quả trên cho thấy, Giải Búa liềm vàng đã có sức lan tỏa và sức hấp dẫn rất lớn đối với những người làm báo.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe 5 chuyên đề: 1) Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận (PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trình bày); 2) Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII (đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình bày); 3) Cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng (ThS. Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu); 4) Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng (đồng chí Phạm Tiến Dũng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh trao đổi); 5) Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng (nhà báo Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân và nhà báo Phạm Hoài Nam, Báo Sài Gòn Giải phóng chia sẻ)./.

THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất