Chủ Nhật, 21/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 21/8/2023 10:3'(GMT+7)

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Chất)

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Chất)

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023, sáng 21/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức Nhà xuất bản. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên tại Hội nghị.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên tại Hội nghị. (Ảnh: Chất)

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề  tại Hội nghị. (Ảnh: Chất)

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức Nhà xuất bản, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với đặc thù là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị và truyền bá các giá trị tinh thần của xã hội, đòi hỏi các biên tập viên trong Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phải có đủ năng lực, trí tuệ, kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học để tạo ra nhiều ấn phẩm có giá trị. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiên cứu khoa học là việc làm có ý nghĩa, là cơ sở đưa hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà xuất bản ngày càng phát triển.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. (Ảnh: Chất)

Quang cảnh hội nghị tập huấn. (Ảnh: Chất)

Để Hội nghị đạt hiệu quả cao, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm đề nghị cán bộ, viên chức Nhà xuất bản tham gia đầy đủ các buổi học, nêu cao tinh thần trách nhiệm để có thể lĩnh hội nhiều kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn công việc được giao.

Theo Kế hoạch, Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25/8/2023. Tham gia lớp học, các học viên sẽ được trang bị kỹ năng và kiến thức về khoa học và nghiên cứu khoa học thông qua 10 chuyên đề: Khoa học và nghiên cứu khoa học; tính đặc thù của khoa học xã hội và nhân văn; khoa học lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế; các phương pháp và kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và lý luận chính trị; quan điểm phức hợp và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu con người; nghiên cứu văn hóa và văn hóa Hồ Chí Minh từ bình diện triết học và triết lý; lý luận Đảng Cộng sản cầm quyền và xây dựng Đảng về văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hành nghiên cứu khoa học: Lựa chọn đề tài và xây dựng giả thuyết khoa học; xây dựng đề cương nghiên cứu và triển khai công trình; trình bày kết quả nghiên cứu và văn phong khoa học của người nghiên cứu./.

Minh Chất

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất