Chủ Nhật, 25/2/2024
Ban Tuyên giáo TW
Thứ Sáu, 11/8/2023 9:34'(GMT+7)

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ cấp vụ Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 11/8, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo chương trình, 2 chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị gồm: 1) “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là kỹ năng nói và viết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương”, do GS. TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày; 2) “Phương thức, quy trình, nội dung công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là kỹ năng làm việc với địa phương của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Ban Tuyên giáo Trung ương”, do TS. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, ngày 1/12/2022, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quyết định số 88 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, tập trung vào 3 chức năng gồm: công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, đường lối của Đảng trong các lĩnh vực: tuyên truyền, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, ý tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em…; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

"Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong giai đoạn mới, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ của Ban để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ", đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu.

GS. TS. Phùng Hữu Phú trình bày chuyên đề thứ nhất tại Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, kỹ năng tham mưu nói chung, kỹ năng nói, viết là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định, có những vấn đề mới xuất hiện chưa có tiền lệ; công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội phát triển nhanh chóng; các thế lực thù địch chống phá Đảng và chế độ ta ngày càng quyết liệt… Điều đó, đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn và tự rèn luyện để nâng cao kỹ năng nói, viết, có khả năng dự báo, tổng hợp, phân tích, nhận định, đánh giá, khả năng diễn thuyết, tuyên truyền miệng, giải đáp, đối thoại…; có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu tính hấp dẫn, tính thuyết phục, tính chiến đấu, tính toàn diện của công tác tuyên giáo. Tuy nhiên, hiện nay, kỹ năng viết, nói của không ít cán bộ cấp vụ trong Ban còn hạn chế; một số cán bộ cấp vụ mới được điều động, bổ nhiệm mới. Vì thế, Ban Tuyên giáo Trung ương chọn nội dung “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo, nhất là kỹ năng nói và viết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương” để tập huấn là rất quan trọng, cấp thiết.

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng khẳng định, trong nhiều năm qua, việc nắm tình hình địa bàn và làm việc với địa phương chưa được dành nhiều thời gian thỏa đáng và còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là cán bộ cấp vụ theo dõi địa bàn còn nhiều hạn chế, bất cập. Cán bộ được phân công theo dõi địa phương từ trước đến nay chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với địa phương, nên chưa bám sát địa bàn; theo dõi, nắm tình hình chưa sâu, chưa kịp thời, khả năng tham mưu chưa cao. Do vậy, cùng với việc ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, tại Hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tập huấn về nội dung, phương thức, quy trình, kỹ năng làm việc với địa phương để cán bộ theo dõi địa bàn nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu Lãnh đạo Ban thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ với tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.

Quang cảnh Hội nghị.

Để Hội nghị tập huấn thật sự thành công, đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đồng chí dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ 2 nội dung ở hội trường và đi thực tế; cầu thị, tích cực lắng nghe, ghi chép đầy đủ, đồng thời tăng cường trao đổi, thảo luận. Những nội dung, vấn đề chưa rõ có thể đặt câu hỏi cho báo cáo viên để được giải đáp.

“Việc tổ chức Hội nghị tập huấn hôm nay là cơ sở để các đồng chí tiếp tục học tập, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, vận dụng vào thực tiễn công tác đang làm để tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh./.

GIAO TUYẾN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất