Thứ Tư, 26/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 28/8/2023 14:4'(GMT+7)

Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề. Chuyên đề 1 là tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương do GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày. 

Chuyên đề 2 là Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay do PGS.TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Điểm cầu trực tuyến tại Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Hội nghị ngày hôm nay thiết thực kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9 và nhằm lan tỏa tinh thần bất diệt, khí thế hào hùng của cách mạng tháng Tám.

“Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử do cách mạng tháng Tám và việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đem lại đã minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và khát vọng phát triển vươn lên của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Điều đó đã khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của đa số đảng viên của Đảng ta nói chung và đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng”. - Đồng chí Nguyễn Văn Thể bày tỏ.

Tuy nhiên trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không che giấu khuyết điểm, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận: hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, có tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”, vi phạm pháp luật đang gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. 

Từ thực tiễn nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, căn cứ những nội dung được nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy triển khai cho phù hợp với đặc thù của từng đảng bộ. Làm cho các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh nhằm tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Hai là, phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp uỷ đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hoá liêm chính của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, đề nghị các cấp ủy  quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các thông tin do báo chí nêu về tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những người thoái hóa, biến chất ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất