Thứ Bảy, 18/5/2024
Giáo dục
Thứ Sáu, 14/2/2020 17:50'(GMT+7)

Chọn sách giáo khoa lớp 1 trên nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan

Quang cảnh Hội thảo. (Trong ảnh: Đồng chí Lý Thanh Tú, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phát biểu định hướng Hội thảo).

Quang cảnh Hội thảo. (Trong ảnh: Đồng chí Lý Thanh Tú, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phát biểu định hướng Hội thảo).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 trước khi về dự Hội thảo. Đồng thời, thống nhất cao ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở về việc tuân thủ hướng dẫn Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lựa chọn sách giáo khoa và phải trên nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tư vấn về chuyên môn, việc lựa chọn sách giáo khoa nào là quyền quyết định của Hội đồng nhà trường.