Thứ Sáu, 19/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 1/7/2024 11:21'(GMT+7)

Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ra mắt Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng đại diện ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng. Đây là lực lượng có quá trình hình thành và phát triển trải dài qua các thời kỳ cách mạng, là cánh tay nối dài của Công an nhân dân tại địa bàn cơ sở, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự ở cơ sở; làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn cơ sở.

Theo Bộ Công an, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo quy định của luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã.

Tại Lễ ra mắt, khoảng 1.000 thành viên đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lễ diễu hành ra mắt, cũng như diễn tập thực binh xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự và sự phối hợp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu; đồng thời, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoan nghênh chính quyền Thành phố đã rất khẩn trương, tích cực để buổi lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được diễn ra long trọng, chu đáo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời đã thể chế hóa kịp thời chủ trương quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIII đó là: “Quan tâm xây dựng lực lượng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tư ở cơ sở”, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng trong hoạt động quản lý, sử dụng lực lượng tham gia để hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, chủ động kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Chủ tịch nước chỉ rõ, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự hưởng ứng ủng hộ của nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn, công tác cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành Luật và chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng đã hoàn thành. Trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thuộc nhóm nhiều nhất cả nước với 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự và trên 15.000 thành viên gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích, nỗ lực, sự chủ động, tích cực của Thành ủy, chính quyền, lực lượng Công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức thi hành Luật và chuẩn bị tốt cho việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm ngày càng quyết liệt, tinh vi, nguy hiểm hơn, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân trong phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, triển khai thế trận lòng dân vững chắc trên cơ sở từng địa bàn, cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của lực lượng này trong công tác dân vận, nắm tình hình từ nhân dân; đồng thời phát hiện, tham gia giải quyết kịp thời từ sớm những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để mâu thuẫn nhỏ, tạo thành vụ việc lớn hoặc phát sinh tội phạm, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố cần thống nhất nhận thức, xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, toàn diện, cũng như chú trọng làm tốt công tác tuyển chọn, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định, phù hợp với điều kiện của sự phát triển của thành phố; và có cơ chế động viên, khích lệ lực lượng này tham gia lâu dài cũng như thu hút đoàn viên, thanh niên có năng lực tích cực tham gia đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở trong tình hình mới.

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước, cần tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là lực lượng Công an cấp xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự gắn với kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong triển khai lực lượng này tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ và tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Quán triệt lời dạy của Bác rằng “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích, những tấm gương sáng tiêu biểu, để thường xuyên gắn bó chặt chẽ với nhân dân, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, năng lực công tác, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống vẻ vang và kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở sẽ phát huy tốt vai trò hỗ trợ lực lượng Công an phường và lực lượng chức năng, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng, phát triển Thành phố ngày càng an toàn, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân../.

TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất