Thứ Tư, 12/6/2024
Tây Ninh
Thứ Bảy, 22/5/2021 8:58'(GMT+7)

Công tác tuyên truyền góp phần lan tỏa những mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả

Giao lưu với các điển hình tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh

Giao lưu với các điển hình tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN, CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

Ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cấp uỷ đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong đó, tập trung phát huy vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực, bản tin thông báo nội bộ, đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 94-16 (nay là Ban Chỉ đạo 35-16), mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị. Đến nay, hoạt động tuyên truyền, phản bác trên internet, mạng xã hội đã đăng tải hằng nghìn bài viết tuyên truyền lịch sử, truyền thống; bài viết mẩu chuyện về Bác, mô hình học tập và làm theo Bác, lời dạy của Bác, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt thông qua trang, nhóm mạng xã hội Facebook, Zalo...; đồng thời báo cáo để Facebook gỡ bỏ hơn 287 trang Facebook cá nhân có nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường Chính trị, ban tuyên giáo, trung tâm chính trị cấp huyện đã lồng ghép tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cơ sở. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá về tư tưởng, chính trị trong nội bộ. 

Ngành văn hóa, các cơ quan báo chí, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, cụm loa truyền thanh ấp, khu phố...tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền quảng bá, phát hiện nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt….

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật 5 clip khẩu hiệu tuyên truyền trên Cụm thông tin cơ sở của tỉnh (màn hình LED được lắp đặt tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và ở công viên trung tâm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành) với các nội dung về kỷ niệm ngày sinh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thanh, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền trên sóng phát thanh của các đơn vị được 6.601 tin, bài với tổng thời lượng 1.962 giờ. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh duy trì, cập nhật thường xuyên chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát trên sóng phát thanh, truyền hình và các hạ tầng số của Đài. Báo Tây Ninh đăng tải hơn 836 tin, bài có nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt, xây dựng Đảng,...

ĐẨY MẠNH SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu ban hành Quyết định số 36-QĐ/BTGTU, ngày 21/7/2016 về Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở đó, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phát động sâu rộng trong lực lượng văn nghệ sĩ, hội viên, cộng tác viên…tham gia sáng tác. Kết quả, qua hai đợt phát động, đã có 169 tác phẩm của các tác giả, đồng tác giả tham gia.

Tỉnh đã xét chọn, trao 28 giải cho các tác giả, trong đó, đợt 1 (2016 - 2018) có 3 giải B, 7 giải C, 5 giải khuyến khích; đợt 2 (2018 - 2020) có 3 giải C, 7 giải khuyến khích. Đồng thời, xét chọn 13 tác phẩm gửi dự Giải thưởng cấp Trung ương; tác phẩm“Vượt suối băng rừng, dãi nắng dầm mưa đưa các anh về với đất Mẹ” thuộc thể loại phát thanh, đạt giải khuyến khích. 


TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh, sinh viên gắn với hoạt động giảng dạy, quản lý; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phần việc học tập và làm theo gương Bác thông qua phong trào Đoàn, Hội, Đội, sinh hoạt ngoài giờ. Qua đó, ý thức về đạo đức, lối sống của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong nhà trường từng bước nâng lên; có ý thức hơn trong học tập, chấp hành tốt nội quy nhà trường, tham gia tốt các phong trào Đoàn, Hội, Đội, hoạt động xã hội.

Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo cấp uỷ huyện và các trung tâm chính trị huyện đã lồng ghép nội dung chuyên đề toàn khoá, hằng năm giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt của địa phương vào một số nội dung chương trình phù hợp để giảng dạy, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở./.

 *

Trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lơ là, hình thức trong công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác. Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, chống phá Đảng và Nhà nước ta, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, chính sách của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Minh NguyễnPhản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất