Thứ Năm, 13/6/2024
Xã hội
Chủ Nhật, 22/10/2023 9:51'(GMT+7)

Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, đạo sáng”

Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hòa Thành chúc mừng Họ Đạo Liên phường Long Hoa – Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành nhân dịp tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022.

Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thị xã Hòa Thành chúc mừng Họ Đạo Liên phường Long Hoa – Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành nhân dịp tổ chức Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở năm Nhâm Dần 2022.

LỒNG GHÉP NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG HÀNH ĐẠO

Hằng tháng, trong buổi họp lệ định kỳ, sau khi triển khai những nội dung về hoạt động hành đạo, đạo sự, Giáo sư Thái Lịnh Thanh cai quản họ đạo liên phường Long Hoa, Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh luôn dành thời gian để tuyên truyền, vận động tín đồ trong họ đạo chấp hành tốt những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông luôn nhắc nhở 420 chức việc và hơn 4.000 tín đồ, 30 tổ nghi lễ phải sống tốt đời, đẹp đạo, tổ chức xây dựng cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

“Chúng tôi luôn tâm niệm, mình là công dân của đất nước Việt Nam, với trách nhiệm tuân thủ theo pháp luật, chăm lo cho cuộc sống bổn đạo đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương, không rượu chè, cờ bạc hoặc tệ nạn xã hội. Tất cả các hoạt động tuyên truyền đều nhằm một mục đích để cho bổn đạo có cuộc sống tốt đẹp hơn” - Giáo sư Thái Lịnh Thanh chia sẻ.

Giáo sư Thái Lịnh Thanh cho biết, ông luôn cố gắng học tập và noi theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận động bổn đạo học theo tấm gương của Bác bằng những công việc hằng ngày trong cuộc sống của mình.

Không đao to, búa lớn, thời gian qua, Giáo sư Thái Lịnh Thanh và họ đạo của mình, cũng như các tín đồ Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh luôn làm việc hành thiện, thể hiện lòng đại từ đại bi theo lời dạy của Đức Chí Tôn, vừa học theo Bác, vừa thể hiện trách nhiệm của công dân. Các hoạt động tôn giáo luôn gắn với công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng với Mặt trận tổ quốc và chính quyền địa phương.

“Chúng tôi có các hoạt động cứu trợ, tặng quà cho người già neo đơn, cho người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian qua, đa số các bổn đạo của chúng tôi cùng các chính quyền các cấp góp công và vvật chất thực hiện “Bữa cơm 0 đồng” nhằm mang thực phẩm tươi đến tận nhà các hộ neo đơn, người cao tuổi, thuê trọ. Việc làm này giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn có được bữa cơm ngon hằng, không phải ra đường, không phải đi chợ, góp phần phòng chống dịch”- Giáo sư Thái Lịnh Thanh cho biết.

Hành lễ tại Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo Liên phường Long Hoa – Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành.

Hành lễ tại Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo Liên phường Long Hoa – Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành.

Giáo sư Thái Lịnh Thanh cũng tích cực vận động các tín đồ xây dựng gia đình văn hóa, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh, ký kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động tôn giáo, hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp, móc túi, đánh bạc, thanh niên chạy xe lạng lách trong khu dân cư… Tích cực tham gia vào các phong trào, cuộc vận động, công tác xã hội ở địa phương. Các hoạt động tôn giáo tại điện thờ như cúng đàn, lễ vía hằng tháng được thực hiện theo đúng quy định, treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, ngày hội của đất nước.

“Ban Cai quản họ đạo chúng tôi thường xuyên vận động chức sắc, chức việc, tín đồ không vi phạm luật giao thông, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, thường xuyên liên hệ với các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động các tín đồ trong họ đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, cảnh giác với các loại tội phạm và thông tin kịp thời cho các ngành chức năng”. - Ông cho biết thêm.

SÁNG TẠO, LINH HOẠT TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Không chỉ riêng các các chức sắc, chức việc và tín đồ của họ đạo liên phường Long Hoa, Long Thành Bắc, phần lớn các tín đồ ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đều tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tích cực, tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội ở địa phương.

Trong các kỳ họp thường lệ của họ đạo, chính quyền địa phương phối hợp với chức sắc, chức việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền cho tín đồ. Hằng tháng, trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hòa Thành xây dựng văn bản định hướng tuyên truyền cho sát và phù hợp với tình hình thực tiễn của thị xã, gửi xuống các chi, đảng bộ cơ sở. Đây cũng là căn cứ tuyên truyền trong các buổi họp lệ hằng tháng của họ đạo cho các tín đồ, tạo sự thống nhất trong cả nhận thức và hành động từ trên xuống dưới.

Ngoài ra, mỗi họ đạo cũng lập một nhóm Zalo riêng, có các tín đồ tham gia để các cơ quan chức năng kịp thời chuyển tải những nội dung cần thiết.

Hành lễ tại Đại hội Nhơn Sanh cấp cơ sở của Họ đạo Liên phường Long Hoa – Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành.

Đồng chí Lương Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành trao đổi Giáo sư Thái Lịnh Thanh (người mặc áo trắng ngồi giữa) về một số nội dung tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thị ủy Hòa Thành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo Luật tín ngưỡng tôn giáo. Quán triệt, thống nhất tư tưởng nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ cốt cán trong tôn giáo về những quan điểm, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo, công tác tôn giáo. Các ban, ngành liên quan hướng dẫn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt tôn giáo theo Hiến chương, điều lệ của tổ chức giáo hội đã được Nhà nước công nhận, đúng các quy định của pháp luật. Bảo đảm cho các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường theo luật pháp.

Đồng chí Lương Thị Ngọc Thanh, Thị uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Thị ủy Hòa Thành đẩy mạnh mô hình Dân vận khéo, tranh thủ người có uy tín trong tôn giáo, cộng đồng trong công tác công tuyên truyền. Đây là lực lượng quan trọng, giúp cho cấp ủy và chính quyền địa phương nắm bắt được dư luận, hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân ở địa phương. Từ đó, cấp ủy và chính quyền địa phương có những quyết sách phù hợp, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Chúng tôi cũng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và và Nhà nước, vạch trần những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về tình hình tôn giáo trong thị xã”.

Về thị xã Hòa Thành hôm nay, nhiều cơ sở thờ tự của tôn giáo được cải tạo và nâng cấp, xây dựng mới. Chương trình hành đạo, các lễ hội ở được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo tín đồ tham gia, với sự hỗ trợ trong việc giữ gìn an ninh, trật tự của các cấp chính quyền, cùng các ban, ngành, đoàn thể. Các tín đồ các họ đạo ở Hòa Thành ngày càng tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Các tín đồ cũng thực hiện tốt việc hành đạo, tham gia tích cực vào công tác xã hội, công tác từ thiện, yên tâm làm ăn sản xuất.

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hoạt động các tôn giáo trên địa bàn thị xã Hòa Thành những năm qua đã đi vào ổn định. Các tôn giáo tổ chức xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt động theo pháp luật, hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, an tâm hoạt động đạo sự với phương châm “Nước vinh, đạo sáng”, “Tốt đời, đẹp đạo”.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất