Chủ Nhật, 16/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 8/6/2021 10:57'(GMT+7)

Đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05

1. Xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 39 văn bản, tổ chức 9 hội nghị triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05; các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 gắn chặt với việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó, đã lựa chọn những nội dung cụ thể, giải pháp thiết thực, sáng tạo để tổ chức triển khai đến cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thường xuyên, sâu rộng.

Năm năm qua, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 142 lớp triển khai, quán triệt các chuyên đề hàng năm cho hơn 21.000 lượt cán bộ chủ chốt, tỷ lệ tham dự đạt trên 98%. Các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã tổ chức 4.170 lớp quán triệt học tập tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên ở cở sở, tỷ lệ tham dự đạt trên 93%.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Phi Long, UVDKTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Phi Long, UVDKTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cam kết đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể cơ quan, đơn vị của mình. Nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 đã tạo điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, có hiệu quả cao của hội nghị trực tuyến trong triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền các nội dung, chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua mạng viễn thông, truyền hình, Internet…tạo ra lan tỏa sâu rộng, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp đưa những thông tin thiết thực, chất lượng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến cơ sở; nhiều đối tượng được nghiên cứu, học tập; làm giảm chi phí ngân sách, nhất là phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19…

Điển hình, Thị ủy Hoài Nhơn, Thị ủy An Nhơn tổ chức học tập chuyên đề bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã của địa phương. Một số cơ quan, đơn vị còn chia sẻ, đăng tải các bài giảng, nói chuyện, bài viết của báo cáo viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên các fanpage, group, mạng xã hội...để cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên  tiếp cận, nghiên cứu, học tập. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI,XII) còn góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội...5 năm qua, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt đều khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh.

2. Qua 5 năm thực hiện, công tác thông tin, tuyên truyền việc học và làm theo Bác cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Các tin, bài, phóng sự…về các sự kiện, các mô hình hay, gương điển hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 được đăng tải, phát sóng thường xuyên, liên tục trên báo chí, truyền hình, trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và các địa phương, đơn vị, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhiều địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã tổ chức các hoạt động tham quan, hội thi, diễn đàn, tọa đàm về Bác; kể chuyện về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Bác; viết nhật ký làm theo lời Bác; tổ chức chiếu phim, thuyết trình phim về cuộc đời hoạt động của Bác; tổ chức về nguồn “Hành trình theo chân Bác”…Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm khoa học kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức tọa đàm “Mãi mãi theo gương của Người”; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức tọa đàm khoa học “Bình Định 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948-11/6/2018)”; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức tọa đàm khoa học “Bình Định, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tọa đàm khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); phối hợp tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến và thực hiện phóng sự biểu dương, tuyên truyền các gương điển hình phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (năm 2018, 2020).

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vân Canh phối hợp với Huyện đoàn Vân Canh tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu tập sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”, Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức sân khấu hóa; Huyện ủy Phù Cát tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; Thành ủy Quy Nhơn tổ chức hình thức khấu hóa để giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức học tập 366 lời dạy, câu nói, bài viết của Bác trong toàn lực lượng…Nhiều địa phương trong tỉnh còn xây dựng các mô hình, điển hình các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, thiết thực làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

3. Để việc triển khai, tuyên truyền học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp triển khai, tuyên truyền việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; gắn việc học và làm theo Bác với triển khai, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm Bác, đẩy mạnh các phong trào làm theo gương Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực; nhất là tập trung thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế làm động lực và thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, phấn đấu đến năm 2025, đưa tỉnh Bình Định vào nhóm các tỉnh dẫn đầu khu vực miền Trung.

Nguyễn Huỳnh Huyện - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất