Thứ Hai, 17/6/2024
Xã hội
Thứ Ba, 12/11/2019 14:1'(GMT+7)

Đảm bảo yêu cầu cấp nước tại 41 tỉnh vùng núi cao, khan hiếm nước

Niềm vui của trẻ em khi có nước sạch sinh hoạt. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Niềm vui của trẻ em khi có nước sạch sinh hoạt. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, đảm bảo yêu cầu cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Quyết định trên, Chương trình sẽ thực hiện tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên phạm vi 41 tỉnh với số vùng được điều tra, đánh giá là 325 vùng. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có 15 tỉnh với 147 vùng được điều tra đánh giá.

Tiếp đó là khu vực Nam Bộ, bao gồm 10 tỉnh, với 53 vùng được điều tra đánh giá; khu vực Nam Trung Bộ có 7 tỉnh, với 48 vùng được điều tra đánh giá; khu vực Bắc Trung Bộ có 5 tỉnh, với 32 vùng được điều tra đánh giá; khu vực Tây Nguyên có 4 tỉnh với 45 vùng được điều tra đánh giá.

Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, bao gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án 1 tập trung điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Dự án 2 nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ và chính sách nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; dự án 3 xây dựng hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Thời gian thực hiện Chương trình kéo dài từ năm 2015 đến năm 2023, chia làm 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2015 đến năm 2020: Tập trung thực hiện điều tra, tìm kiếm xác định trữ lượng, chất lượng nguồn nước dưới đất tại các vùng có nhu cầu cấp bách nhất về nguồn nước tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chương trình cũng thực hiện công tác nghiên cứu, lựa chọn mô hình cấp nước, công nghệ và giải pháp kỹ thuật để khai thác nguồn nước đảm bảo cấp nước bền vững; thực hiện khai dẫn các nguồn nước có trữ lượng và chất lượng đảm bảo, xây dựng công trình cấp nước phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Giai đoạn 2 (từ năm 2020 đến năm 2023): Thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất các vùng còn lại; quan trắc, đánh giá tình hình ổn định của các mô hình cấp nước đã xây dựng trong các nghiên cứu ở giai đoạn 1; thực hiện khai dẫn các nguồn nước có trữ lượng và chất lượng đảm bảo, xây dựng công trình cấp nước bền vững phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân…

Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, được phối hợp thực hiện bởi liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan./.

Theo Vietnam+

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất