Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 4/1/2021 18:59'(GMT+7)

Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đại hội Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị và cán bộ đảng viên Cơ quan.

PHÁT HUY TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy đã chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị, triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác năm 2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban trong thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị; thực hiện có kết quả bước đầu việc luân chuyển, điều động cán bộ trong nội bộ và kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban, nhân sự một số vụ, đơn vị tạo sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan; chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tác nghiệp phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Xác định năm 2020 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; là năm công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ của các cấp, các ngành và nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống nhân những ngày kỷ niệm, sự kiện lớn; hưởng ứng các phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ như nội dung các nghị quyết Trung ương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khốicho cán bộ, đảng viên. Thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp ứng phó; quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh.

Công tác nắm tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên và định hướng thông tin được quan tâm thường xuyên. Những vấn đề phát sinh về tư tưởng được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc. Vì vậy, đã động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tạo được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được Đảng ủy quan tâm chú trọng, tiến hành công phu, đánh giá thực chất, xác định được nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được Đảng ủy chỉ đạo và thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống thống nhất cao.

Được sự nhất trí phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Từ ngày 20 đến 21/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công với sự có mặt của 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi. Đoàn Chủ tịch điều hành đúng nguyên tắc, chặt chẽ, bảo đảm quy định và thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nội dung Đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW. Đại biểu dự Đại hội đã đoàn kết, nhất trí, phát huy trách nhiệm, trí tuệ trong thảo luận thông qua các văn kiện. Công tác bầu cử công khai, minh bạch, dân chủ, đúng định hướng, kết quả tập trung, thống nhất cao. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV đã họp phiên thứ Nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa IV gồm 5 đồng chí.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng các năm trước, Đảng ủy tiếp tục duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, bảo đảm sinh hoạt định kỳ hằng tháng; thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo, xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ban về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác nhân sự cấp ủy của Đảng bộ. Chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ đã duy trì đủ số lượng sinh hoạt thường lệ, từng bước đổi mới, nội dung thiết thực hơn, gắn với các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức, đơn vị.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tham gia ý kiến có trách nhiệm và chất lượng về công tác cán bộ theo thẩm quyền; tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phát triển đảng. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật, nâng cao kiến thức và năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc quản lý, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên theo quy định.

Nhìn chung, năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan do đại dịch Covid-19 và yêu cầu những nhiệm vụ quan trọng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; toàn Đảng bộ đã chủ động, quyết tâm cao trong xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị. Một số đơn vị thực hiện khối lượng công việc chuyên môn lớn song cơ bản các cấp ủy, chi bộ đã đoàn kết, nhất trí, chủ động phối hợp với lãnh đạo vụ, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm và bản lĩnh, sáng tạo trong tham mưu thực hiện những vấn đề mới, khó, vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Tuy nhiên, trong năm vừa qua, công tác Đảng ở một số cấp ủy còn bộc lộ một số yếu kém như: sự phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chưa thường xuyên; chưa chặt chẽ và chưa sát sao trong trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc đúng tiến độ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tự giác rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, chưa chủ động đổi mới sáng tạo và chưa thật tận tụy trách nhiệm nên chất lượng, hiệu quả công việc hạn chế, ảnh hưởng công việc chung.

Một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện tốt việc nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của đảng viên; chưa thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, triển khai văn bản mới. Một số chi bộ chưa chủ động trong xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề.

Công tác kiểm tra, giám sát có cấp ủy, chi bộ còn lúng túng, chưa toàn diện, chưa bài bản, chưa phát huy hiệu quả, chưa sâu sát trong chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên tự giám sát. Việc giám sát đôn đốc, nhắc nhở đảng viên trong thực hiện quy chế, quy định, chấp hành kỷ luật có lúc, có nơi chưa nghiêm, chưa kiên quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã có ý kiến phát biểu nhằm tập trung làm rõ một số kết quả được nêu trong báo cáo tổng kết, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan trong thời gian tới.

TẬP TRUNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bùi Trường Giang nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp ủy trực thuộc cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tham mưu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị để thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan và các đảng bộ bộ phận, chi bộ cần chú trọng vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương năm 2021, trọng tâm là: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII và Chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong năm 2021 và năm chủ đề "tăng cường công tác quản lý đảng viên".

Hai là, các cấp ủy trong Đảng bộ tăng cường phối hợp với Lãnh đạo Ban, với lãnh đạo các vụ, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các trọng tâm công tác năm 2021.

 

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, sinh hoạt của cấp uỷ và tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Bốn là, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Quan tâm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh hoặc đơn thư của cán bộ, đảng viên, công chức bảo đảm đúng quy định.

Tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ; tặng bằng khen cho 7 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc có thành tích xuất sắc trong năm 2020./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất