Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 4/1/2021 15:9'(GMT+7)

Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên giáo ngay từ những tháng đầu năm

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, THÍCH NGHI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Khẳng định vai trò của công tác tuyên giáo trong năm qua, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2020, trong điều kiện có một thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19, khối lượng công việc của Ban theo kế hoạch và đột xuất vừa nhiều, vừa khó, phát sinh một số vấn đề phức tạp, yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức công tác, sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc để phù hợp với tình hình thực tế đã đảm bảo công việc được thông suốt, không bị gián đoạn và đạt được những kết quả nhất định.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đổi mới phương thức điều hành của lãnh đạo Ban, các hoạt động của Ban được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ. 

Tích cực triển khai nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động điều chỉnh chương trình công tác, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, khảo sát năm 2020, đổi mới phương thức làm việc do tình hình dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2020, Ban đã thực hiện 13 đề án; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 6 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề quan trọng, cấp thiết của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay; Báo cáo một số vấn đề về việc thực hiện xã hội hóa và tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, báo chí xuất bản.

Nổi bật là, năm 2020, Ban Tuyên giáo đã hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; tích cực đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương; xây dựng và ban hành một số văn bản quan trọng về tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm; tổ chức thành công chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước, định hướng tốt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng... Công tác Đảng và công tác đoàn thể có những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ban đã kịp thời tham mưu Ban Bí thư ban hành công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; tích cực tham gia vào Ban Chỉ đạo Quốc gia, định hướng thông tin và hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp chi đạo tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng phòng, chống dịch để thông tin xuyên tạc.

Công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm thường xuyên, nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng. Ban đã chủ trì tham mưu và phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động nhân dịp 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); lãnh đạo Ban tham gia các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và tham dự Đại hội đại biểu đảng bộ 63 tỉnh, thành ủy và 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Nắm bắt tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhất là liên quan đến sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm; kịp thời định hướng công tác đấu tranh. Tích cực chỉ đạo và tổ chức lực lượng viết tin, bài đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước… 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng; tuyên truyền hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền công tác chuẩn bị và kết quả đại hội đảng bộ các cấp; đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng… Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục được quan tâm, duy trì, đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ được theo dõi, điểm báo hằng ngày, phát hiện và điều chỉnh kịp thời những sai sót của nội dung thông tin báo chí. Tập trung chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền kịp thời về: Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc và quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền của đất nước, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; công tác phòng, chống dịch Covid-19.

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA BAN

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Doãn Tiến đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan với các nội dung trọng tâm: Thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lấy việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong Ban trong năm 2021; Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại; Thi đua tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, và các vấn đề xã hội; Thi đua nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Thi đua thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.  

Đồng chí Trần Doãn Tiến kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đã phát động để xây dựng Ban Tuyên giáo Trung ương ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trần Doãn Tiến đã ký cam kết thi đua năm 2021.

 

TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ NGAY TỪ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ban trong năm 2020. 

“Năm 2020, chúng ta đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn năm 2019. Thể hiện ở việc chúng ta hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trên tất cả các lĩnh vực: tham mưu, thẩm định, hướng dẫn, tổ chức thực hiện”. Số lượng văn bản, báo cáo, công văn, hướng dẫn tăng gấp nhiều lần năm trước. Điều đáng mừng là sự chủ động trong công việc của các vụ, đơn vị tốt hơn; một số việc đạt được kết quả tốt, được dư luận đánh giá cao, ghi nhận…”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần nhận thức đầy đủ và đánh giá nghiêm túc những điểm còn hạn chế, những tồn tại trong công việc để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2021. 

Phân tích bối cảnh, tình hình trong năm tới, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao từ nay tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác vận hành của Trung tâm báo chí của Đại hội và cung cấp thông tin báo chí cho báo chí nước ngoài. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống hiệu quả, nhanh hơn. Đối với những lĩnh vực, công việc đã đưa vào chương trình công tác năm, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu phải thực hiện thật tốt và có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm. Các công việc nội bộ của Ban cần thực hiện tốt, đúng quy định; công tác cán bộ tiếp tục đổi mới, tạo môi trường để phát huy năng lực, sở trường của cán bộ trong Ban… 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng cờ thi đua cho Vụ Báo chí - Xuất bản (Ảnh: TA)

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Báo chí - Xuất bản (Ảnh: TA)

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Đối ngoại và Hợp tác quốc tế và đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ảnh: TA)

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Vụ Thông tin và Hợp tác quốc tế và đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Thưởng  (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng bằng khen cho 5 đồng chí Chiến sỹ thi đua cấp Ban (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Doãn Tiến trao tặng bằng khen của Công đoàn cơ quan cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020 (Ảnh: TA)

Đồng chí Võ Văn Phuông và đồng chí Nguyễn Hồng Diên trao tặng Cờ thi đua của Ban cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Doãn Tiến trao tặng bằng khen của Công đoàn cơ quan cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020 (Ảnh: TA)

Đồng chí Trần Doãn Tiến trao tặng bằng khen của Công đoàn cơ quan cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020 (Ảnh: TA)

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất