Thứ Ba, 16/4/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 30/12/2020 21:18'(GMT+7)

Chủ động các kế hoạch truyền thông, với các giải pháp khoa học, sáng tạo, linh hoạt

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Những kết quả quan trọng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2020, thế giới và khu vực chứng kiến những diễn biến nhanh, sâu sắc, phức tạp. Đại dịch Covid-19 được xem là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bên cạnh các thách thức truyền thống, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Khu vực Biển Đông có nhiều diễn biến mới phức tạp. Trong năm 2020, Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách quốc tế lớn. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thiên tai, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng dương, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Đồng thời bảo đảm các tuyến biên giới hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường, tình hình trong nước thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; nội dung toàn diện, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; phương thức tuyên truyền đổi mới, hiện đại, đa dạng, phong phú, thuyết phục với sự tham gia của đông đảo các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế. Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ta ở Biển Đông.

Trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới trên đất liền đã góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước đối với công tác thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới; đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển..., góp phần vào những thành công quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định cơ đồ, uy tín, vị thế của Việt Nam.

 Một số nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, phân tích bối cảnh năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, với kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII, với những yêu cầu mà Đại hội lần thứ XIII sẽ đặt ra, chúng ta phải nhận thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc các quan điểm và nhiệm vụ về tư tưởng và đối ngoại mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ thông qua vào tháng 1/2021, các nhiệm vụ và giải pháp thông tin đối ngoại mà các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đề ra. Hoàn thành tốt công tác tổng kết Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và tham mưu, đề xuất chiến lược thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Hai là, tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền của cả hệ thống chính trị, ở cả trong và ngoài nước; tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; huy động các nguồn lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Ba là, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động các kế hoạch truyền thông, với các giải pháp khoa học, sáng tạo, linh hoạt, tính định hướng và thuyết phục cao trong công tác thông tin, quảng bá cũng như trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đồng thời, bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh. Công tác tuyên giáo nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng phải luôn đi trước mở đường. Nếu đi chậm, chạy theo nói lại sẽ không đạt hiệu quả mong muốn, thậm chí gây hệ lụy tiêu cực.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại; tranh thủ hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại, sử dụng nền tảng internet, mạng xã hội, có diện bao phủ rộng, sức lan tỏa nhanh và lớn; chú trọng tăng cường thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài, nhất là qua kênh hợp tác quốc tế với các cơ quan báo chí truyền thông lớn, uy tín trên thế giới, qua hệ thống các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, các nước và các cơ quan thường trú nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là điểm đổi mới mà chúng ta đạt một số kết quả đáng khích lệ trong năm 2020 khi mà phóng viên nước ngoài không vào được Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch, song chúng ta đã thích ứng linh hoạt, tranh thủ tốt các cơ quan thường trú của báo chí quốc tế tại Việt Nam.

Năm là, quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng; bảo đảm tốt cơ sở vật chất-kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, nhất là ở cấp cơ sở. Phấn đấu xây dựng lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại vừa “hồng” vừa “chuyên”, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và am hiểu về đất nước và quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

* Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020./.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất