Thứ Bảy, 18/5/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 23/12/2020 16:9'(GMT+7)

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 14 khóa XII

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 698 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 3 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh; 48 điểm cầu cấp tỉnh, 219 điểm cầu cấp huyện, 428 điểm cầu cấp xã.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 14 khóa XII. Theo đó, sau gần 5 ngày (14 - 18/12/2020) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 14 khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến). Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình; hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Trung ương thống nhất cho rằng: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trung ương thống nhất cao với các Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội; khẳng định phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội, thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm cá nhân của mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và các đồng chí trưởng đoàn. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các Dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

Trước đó, Hội nghị đã nghe Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành thông tin chuyên đề “Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm điện cho giai đoạn 2021-2025”; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021”.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG NĂM 2020: THIẾT THỰC, KỊP THỜI, PHÙ HỢP, CÂN ĐỐI, RÕ ĐỊNH HƯỚNG

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Đoàn Văn Báu nêu: Công tác tuyên truyền miệng năm 2020 đã đạt kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ yếu tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều cố gắng, triển khai việc tiếp sóng về các điểm cầu của tỉnh.

Nhìn chung, hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong năm 2020 đã đáp ứng tốt 3 tiêu chí: 1) Nội dung thiết thực, kịp thời và phù hợp với đối tượng người nghe; 2) Bảo đảm sự cân đối giữa các nội dung chuyên đề cơ bản và tính thời sự; 3) Nội dung chuyên đề rõ tính định hướng theo từng lĩnh vực.

Trong năm 2021, công tác tuyên truyền miệng sẽ tiếp tục từng bước được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành; đổi mới nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên các cấp, các hội nghị có nội dung phù hợp với đối tượng người nghe, mang tính thời sự và rõ định hướng tuyên truyền; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Bên cạnh đó, vẫn sẽ duy trì cung cấp thông tin bằng các ấn phẩm, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên.

Tại hội nghị, 14 cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành ủy được tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020.

Đồng chí Phan Xuân Thủy tặng bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc

Đồng chí Phan Xuân Thủy trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 14 khóa XII; tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền phục vụ cho Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021); tuyên truyền kết quả năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 9/12 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021; tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể…/.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất