Thứ Hai, 24/6/2024
Kinh tế
Thứ Sáu, 15/9/2023 10:51'(GMT+7)

Doanh nghiệp Nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2022, Việt Nam còn khoảng 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Doanh nghiệp Nhà nước đang nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

TTX

Phản hồi

Các tin khác