Thứ Năm, 13/6/2024
Vĩnh Phúc
Thứ Năm, 15/10/2020 14:57'(GMT+7)

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa XVII.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 19 đại biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII gồm 11 đồng chí.

Đại hội đã thống nhất, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là: tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Tỉnh tập trung phát triển kinh tế với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vững chắc an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đại hội xác định phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5-9,0%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng 6-8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 130-150 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%. Hàng năm giải quyết việc làm cho từ 16.000-17.000 lao động.

Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tỉnh ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, trọng tâm là xây dựng đô thị Vĩnh Phúc xanh - sạch - đẹp - văn minh, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại, có bản sắc và đồng bộ; đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ; đề bạt, sử dụng người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, năng lực hạn chế, uy tín thấp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội là thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 348 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự đại hội.

Trước những yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới đó đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phải thực sự đoàn kết, quyết tâm cao hơn nữa và hành động quyết liệt hơn nữa; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

Sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và chuyển tải đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân ý chí, quyết tâm, khát vọng xây dựng Vĩnh Phúc phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu bế mạc Đại hội.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII vừa được tín nhiệm bầu đại hội phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động xứng đáng với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, tự lực, tự cường; khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bảo Châu

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất