Thứ Ba, 16/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Hai, 17/6/2024 18:30'(GMT+7)

Đồng chí Lại Xuân Môn thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam

Đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lại Xuân Môn chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lại Xuân Môn đánh giá cao những thành tựu của Đài trong gần 80 năm qua với những dấu ấn phát triển vượt bậc, xứng đáng với vị thế là đài phát thanh quốc gia.

Đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tiếp tục thể hiện tính cách mạng, tính tiên phong, đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền về những vấn đề mới, vấn đề lớn của đất nước; luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến của Nhân dân; bảo đảm thông tin chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng; quan tâm bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ cán bộ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của Đài, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nước, quốc tế; thúc đẩy hội nhập quốc tế…

Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đổi mới công tác tuyên truyền, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, kể cả biên giới, hải đảo và nước ngoài.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phân tích bối cảnh cạnh tranh thông tin trong tình hình hiện nay, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng các chương trình, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đài phát thanh quốc gia, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin của xã hội, của người dân.

Đẩy mạnh về công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới, các phương thức truyền dẫn phát sóng phù hợp với xu thế phát triển khu vực và thế giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh thông tin và an toàn sóng.

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Đồng chí Lại Xuân Môn tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lại Xuân Môn cũng nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) sắp tới và đề cao vai trò, trách nhiệm của Đài trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất