Thứ Hai, 15/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Sáu, 14/6/2024 18:57'(GMT+7)

Yên Bái: Tiếp tục xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai xây dựng và thực hiện các giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Yên Bái

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng.

Hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình và nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì, phát triển, thiết thực và hiệu quả hơn, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 90%; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 80% doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Toàn tỉnh có 89,1% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; 73,44% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc.

Việc giáo dục, chăm lo xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện được quan tâm, đặc biệt là xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Các phương diện văn hóa, hình thái văn hóa, sản phẩm văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái có chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, di tích văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

Tỉnh cũng đã chú trọng kết hợp hài hòa giữa xây dựng, phát triển văn hóa với phát triển kinh tế. Trong đó, gắn kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc với phát triển du lịch là một trong những hướng đi đúng đắn của tỉnh Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 230 cơ sở dịch vụ cộng đồng, hàng năm thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm bản sắc văn hóa, đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Yên Bái đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, dù còn là tỉnh có nhiều khó khăn, song thời gian qua, Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật với nhiều chính sách phù hợp cho từng địa bàn, đối tượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, triển khai cụ thể hóa quan điểm của Đảng và xây dựng, phát triển văn hóa, con người gắn với điều kiện thực tế của địa phương.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, tỉnh cần tiếp tục xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai xây dựng và thực hiện các giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Yên Bái, nâng cao hạnh phúc của người dân; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển văn hóa xã hội; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và dịch vụ văn hóa, khai thác tiềm năng thế mạnh, đặc trưng của tỉnh Yên Bái, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, biến di sản thành tài sản, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Yên Bái với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; phát huy giá trị văn hoá, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách về phát triển văn hóa, con người Yên Bái đã ban hành; sớm nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, con người Yên Bái giai đoạn 2025 - 2030.

Đồng thời, tập trung xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quan tâm và triển khai các giải pháp đồng bộ, đột phá trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh...

* Nhân dịp này, 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái./.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất