Thứ Năm, 20/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Tư, 16/6/2021 15:50'(GMT+7)

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ thăm, chúc mừng Tạp chí Tuyên giáo

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, phóng viên Tạp chí Tuyên giáo đạt được trong thời gian qua. Là cơ quan ngôn luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, với ấn phẩm Tạp chí in hằng tháng và Tạp chí điện tử, trong những năm qua, đặc biệt là từ sau Đại hội XIII tới nay, Tạp chí đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, để lại những dư âm, tình cảm tốt đẹp và sâu đậm trong lòng bạn đọc và lớp lớp cán bộ tuyên giáo cả nước. 

“Từ đầu năm 2021, Tạp chí Tuyên giáo đã đẩy mạnh việc tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tạo dấu ấn trong khối báo các cơ quan Đảng Trung ương” - Đồng chí Phùng Xuân Nhạ khẳng định.
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ trao đổi, chia sẻ với các cán bộ, phóng viên Tạp chí Tuyên giáo.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ trao đổi, chia sẻ với các cán bộ, phóng viên Tạp chí Tuyên giáo.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng lưu ý, trong thời gian tới, Tạp chí Tuyên giáo cùng với các vụ, đơn vị khác trong Ban cần nỗ lực, tập trung cao độ, góp phần cùng ngành Tuyên giáo, cùng hệ thống chính trị cả nước triển khai đưa Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống.  Đồng chí đã gợi mở cho Ban Biên tập Tạp chí một số hướng triển khai nội dung trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu bạn đọc.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Tạp chí Tuyên giáo cần quán triệt sâu sắc những chủ trương, chính sách của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về yêu cầu “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, ý nghĩa sống còn trước mắt và lâu dài đối với lĩnh vực báo chí nói chung và đối với Tạp chí Tuyên giáo nói riêng. 

Vì vậy, Tạp chí Tuyên giáo cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, làm tốt hơn nữa công tác phản ánh lý luận vào thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; phát triển mạng lưới cộng tác viên cả về chiều rộng và chiều sâu. Quan tâm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn giỏi, nhạy bén, tinh thông và hiện đại.

Thu Hằng

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất