Chủ Nhật, 16/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 20/7/2019 8:36'(GMT+7)

Giữ vững kỷ cương, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực để phát triển

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên đi kiểm tra công tác thực hiện quy hoạch, xây dựng. Ảnh: THU THẢO

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên đi kiểm tra công tác thực hiện quy hoạch, xây dựng. Ảnh: THU THẢO

Ðồng thời thông qua nỗ lực cải cách hành chính đã góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm… đã tạo động lực cho kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên phát triển.

Từ vai trò đầu tàu

Mới đây, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) thêm một lần tiến hành Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với nhân dân các phường, xã phía nam và xã Thịnh Ðức. Các đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Thông qua hội nghị, nhân dân đánh giá cao việc đổi mới tác phong công tác của cấp ủy, chính quyền thành phố những năm gần đây. 11 ý kiến, kiến nghị của đại biểu tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội được cấp ủy, chính quyền trả lời rõ ràng. Các kiến nghị chính đáng của nhân dân, theo quy chế phối hợp công tác, Thành ủy và UBND thành phố giao cơ quan chức năng xem xét xử lý, trả lời trong thời gian cụ thể.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Ðảng bộ thành phố triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Theo đó, Thành ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án có tính chất chuyên đề, trong đó có 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội. Ðể những chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy đã đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên nền tảng từ giữ vững kỷ cương, nguyên tắc sinh hoạt, tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và từng tổ chức đảng. Thành ủy đã ban hành quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy, mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Ðồng thời, Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng giữ vai trò hạt nhân chính trị, vai trò lãnh đạo của Ðảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với mục tiêu phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân.

Trước yêu cầu cao về phát triển đô thị gắn liền giải quyết vấn đề xã hội, Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo về tăng cường lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Thành phố triển khai các giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ trọng điểm trong từng giai đoạn. Tập trung cho công tác cải cách hành chính, thành phố đã chính thức triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc của tất cả các cơ quan, đơn vị. Hệ thống văn bản được kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thành phố thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001: 2015) tại thành phố và 32 xã, phường.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), thành phố tập trung vào giải quyết những khâu hạn chế, nơi có yếu kém kéo dài. Theo đó, Thành ủy phối hợp UBND lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, cơ quan các cấp thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân", đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân. Công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền ngày càng được tăng cường, mang lại hiệu quả tích cực.

Tăng cường đồng thuận để phát triển

Năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%; lần đầu thành phố thu ngân sách đạt hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 162% kế hoạch tỉnh giao; giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt hơn 9.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ… sáu tháng đầu năm 2019, thành phố vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng so với năm 2018. Cùng với sự điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân tố đặc biệt là sự đồng thuận xã hội trong toàn thành phố được tăng cường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên Lê Quang Tiến trao đổi ý kiến: Nhiều năm gần đây, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể quần chúng đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị, góp ý với chính quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định phù hợp, sát với thực tiễn cuộc sống. Thực tế đó đã góp phần để các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Từ Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với nhân dân các phường, xã, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đã được giải quyết kịp thời và công khai kết quả; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tại phường Tân Lập, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Thị Thu Hiền cho biết: Quá trình tuyên truyền, vận động ngoài hình thức thông qua hội nghị, các cuộc họp tại tổ dân phố, Ðảng bộ, chính quyền phường còn giao nhiệm vụ cho từng đoàn thể tuyên truyền, động viên các hội viên chấp hành chủ trương chung, bảo đảm tính đồng thuận.

Vấn đề được dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao là việc các phường, xã tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc cụ thể hóa thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi" được các cơ quan nhà nước quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Theo đó, các nội dung điều hành của chính quyền đều được công khai, xin ý kiến của nhân dân. Thành phố đã tạo nhiều diễn đàn cũng như xây dựng nhiều phương thức để phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc để phản ánh tình hình và đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Nhờ tạo được sự đồng thuận, ngay cả lĩnh vực nhạy cảm là công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố cũng được thực hiện có hiệu quả và mang tính đột phá.

Quá trình "Tự soi, tự sửa" trong nội bộ Ðảng và các cơ quan công quyền ở thành phố Thái Nguyên gắn liền tăng cường sự đồng thuận xã hội đã tăng cường hiệu quả lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả "5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá", các đề án, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Ðảng giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố. Ðồng thời, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo dấu ấn mới trong phát huy sức mạnh quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Theo Nhân dân

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất