Thứ Năm, 25/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Sáu, 12/7/2019 7:33'(GMT+7)

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 11/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng địa phương, cơ quan, đơn vị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; giám sát cán bộ, đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác; quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua đó, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phát huy. Dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng. Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhiều chương trình, dự án kinh tế-xã hội được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Việc triển khai Năm Dân vận chính quyền 2019, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, được chú trọng.

Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được quan tâm hơn... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định đã có sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị đối với công tác thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian qua, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề của nhân dân, thể hiện vai trò của người đứng đầu. Cùng với đó, nhận thức của người dân cũng có sự chuyển biến tích cực.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan luôn gắn với vấn đề dân chủ, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá những kết quả liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ đã ngày càng cụ thể, rõ ràng, thực chất, công khai minh bạch và tốt hơn. Thông tin đến các tầng lớp nhân dân được mở rộng và kịp thời. Nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị đã nỗ lực cao trong việc nắm bắt, đánh giá tình hình nhân dân. Vai trò của báo chí trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội được đẩy mạnh... Điều này cho thấy sự nỗ lực từ các cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở và toàn hệ thống chính trị. Các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận Tổ quốc... cùng nỗ lực để giải quyết vấn đề của nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, chính quyền địa phương... tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện quy chế dân chủ; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận thực chất và niềm tin trong nhân dân, để cuộc sống người dân trở nên tốt hơn.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, quá trình thực thi này cần kiên quyết xử lý trước những sai trái, hành vi kích động của các thế lực thù địch, gây chia rẽ tình hình an ninh-chính trị, trật tự-an toàn xã hội; kiên quyết không thỏa hiệp, né tránh, không dám đối thoại trước những vấn đề phức tạp, làm vụ việc càng kéo dài và lây lan; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng ghi nhận các ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị như yêu cầu tiến hành đánh giá, tổng hợp vai trò của các mô hình hay về thực hiện quy chế dân chủ, công tác phản biện của Mặt trận Tổ quốc.../.

(TTXVN)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất