Thứ Hai, 24/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Ba, 27/8/2019 11:0'(GMT+7)

Hà Nội đưa việc học tập và làm theo Bác thành nền nếp

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội,  cùng các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ, HĐND thành phố...

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được Đảng bộ Hà Nội đặt lên hàng đầu, thể hiện trong các chủ đề và tiêu đề lớn, xuyên suốt nội dung của các kỳ đại hội, thấm sâu vào nhận thức hành động của từng tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên. Từ đó, cùng với việc bám sát và triển khai đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức và kiểm tra được triển khai kịp thời, sâu sắc, phối hợp nhịp nhàng với các mặt công tác khác đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tạo dựng khối đoàn kết toàn Đảng bộ Hà Nội thêm bền vững.

Hơn ba năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của từng đảng viên, cơ sở Đảng. Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo bước chuyển mạnh về chấp hành kỷ luật, kỷ cương; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại, khuyết điểm như: còn có cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành ý thức tự giác...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nửa thế kỷ nhưng những điều mà Người nói, viết, hành động và đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, di sản vô giá kết tinh từ tư tưởng, đạo đức, phong cách của vị lãnh tụ vĩ đại suốt đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, dù phải lo cho cả đất nước và dân tộc, Bác vẫn luôn chăm lo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, dành cho đồng bào và chiến sĩ Thủ đô những tình cảm thân thương nhất. Người luôn căn dặn Thủ đô Hà Nội phải “gương mẫu để dẫn đầu nhân dân cả nước…”.

Tư tưởng, tình cảm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời dạy sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội. Năm mươi năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô luôn học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể, tạo nên những thành quả, bước tiến quan trọng trong quá trình cách mạng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; từ đó lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội lưu ý phải đưa tinh thần 50 năm thực hiện Di chúc và việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW vào việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn kiện và nhân sự, bảo đảm đại hội thành công.

Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất