Thứ Hai, 4/3/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Năm, 22/8/2019 13:37'(GMT+7)

"Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự Hội thảo.

Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Đây còn là dịp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sự tham gia đóng góp ý kiến, tham luận, thảo luận tại Hội thảo góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức của cán bộ, đảng viên về tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như việc học tập, noi gương Người hiện nay. Xác định rõ những nhiệm vụ đặt ra, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống gắn liền với những yêu cầu cấp thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới để việc noi gương Người đi vào thực chất, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí, hoặc chỉ làm theo phong trào.

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Hội thảo khoa học là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác.

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Hội thảo khoa học là sự thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác.


Tại Hội thảo, các tham luận đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nói chung, những nguyên tắc, phương pháp nói riêng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương và làm gương. 

Nhiều ý kiến đánh giá, tấm gương của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ quan niệm của Người, từ lòng dạ trong sáng, chính tâm, thật sự vì dân, vì nước. Người khuyên mọi người sống trong sạch, không ham tiền tài, danh vọng, không cậy quyền thế mà đục khoét của dân. Cuộc sống giản dị, trong sạch của Bác Hồ thật sự là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, có quyền phải tự soi lại mình. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cần nêu gương trước hết về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu đi đầu trong công việc; hoàn thành nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, thường xuyên học tập nâng cao trình độ của bản thân; kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tích cực tham gia đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng… Đây là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, trở thành tấm gương cho quần chúng học tập, noi theo.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, để nhận thức rõ phong cách của Người, phong cách con người mang tầm vóc vĩ nhân như Hồ Chí Minh, phải tổng hợp được những sự phong phú, đa dạng từ cuộc đời và hoạt động của Người, làm nên sự nghiệp vĩ đại của bậc đại trí, đại nhân, đại dũng với khát vọng tự do, dâng hiến và hy sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho Dân, cho Nước, cho cả thế giới nhân loại.   

Phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách ứng xử của Người có rất nhiều điểm đặc sắc mà chúng ta cần công phu nghiên cứu, phát hiện để dần từng bước nhận ra chân giá trị của Người; từ tấm gương đó soi vào mình, với tâm niệm “yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện mình theo phong cách Hồ Chí Minh.

Sức hấp dẫn, cảm hóa thuyết phục con người ở Hồ Chí Minh, trước hết thể hiện ở sự chân thành, tấm lòng thành thực, sự khiêm nhường, vị tha - nhân ái và khoan dung của Người trong đối xử với con người; ở sự giản dị, đức khoan dung, vị tha và độ lượng… phong cách ứng xử Hồ Chí Minh theo đó còn mãi có giá trị và ý nghĩa giáo dục đối với chúng ta. Học theo phong cách của Người là phải sáng tạo, nhất là phải thấy Người giản dị chứ không giản đơn, suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân nhưng không bao giờ xem nhẹ, phủ nhận cá nhân. Hơn nữa không chỉ nỗ lực nhận thức mà phải ra sức thực hành và đó là điều kiện đủ. Không gì thiết thực và có ý nghĩa hơn vào lúc này là trau dồi văn hóa ứng xử, thực hành văn hóa ứng xử, nhất là ứng xử với dân theo tấm gương sáng Hồ Chí Minh.

Chia sẻ quan điểm về noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là để chúng ta học và thực hành làm gương hay nêu gương một cách xứng đáng và danh dự, với tư cách là cán bộ, đảng viên của Đảng cầm quyền, trước nhân dân và xã hội. Và, đến lượt mình, để chúng ta tiếp tục noi gương nhân dân lao động một cách tự nguyện và đầy vinh dự, với tư cách Đảng ta là “đứa con nòi” rất mực trung thành, hiếu đễ với  nhân dân. 

Nhà báo Nhị Lê: Noi gương là một trong những phương diện quan trọng, để Đảng không chỉ tiếp tục đổi mới không ngừng phương thức cầm quyền của mình, mà còn thiết thực xây dựng Đảng về đạo đức.

Nhà báo Nhị Lê: Noi gương là một trong những phương diện quan trọng, để Đảng không chỉ tiếp tục đổi mới không ngừng phương thức cầm quyền của mình, mà còn thiết thực xây dựng Đảng về đạo đức.


Và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thành tâm và hiệu quả nhất, thật sự xứng đáng với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, một Đảng cầm quyền, để công việc của chúng ta thấm đẫm đạo lý cao cả và tính nhân văn thiêng liêng. Nhìn rộng hơn, điều cần khắc sâu là, làm gương hay nêu gương và noi gương là một trong những phương diện quan trọng, để Đảng không chỉ tiếp tục đổi mới không ngừng phương thức cầm quyền của mình, mà còn thiết thực xây dựng Đảng về đạo đức - phương diện thứ tư mà Đại hội XII của Đảng đã quyết sách, để Đảng thật sự xứng đáng vừa là đạo đức, văn minh, vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, ngang tầm trọng trách cầm quyền lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó.

Tổng hòa toàn bộ điều đó vì, “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc của Người! 

Trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương, luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Từ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trong các đơn vị đã xuất hiện những tập thể, tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm” trong công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu rõ rệt số người chết, mất tích trên biển, trong nhiều năm gần đây không còn những đám tang tập thể của ngư dân trên biển. Đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, cho biết, trong sáu tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện thành công 36 lượt cứu nạn bằng tàu chuyên dụng, cứu và hỗ trợ 592 người gặp nạn trên biển.

Với đặc thù công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, hầu hết các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu, cứu người trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, trong lực lượng cứu nạn hàng hải đã xuất hiện những thuyền trưởng quả cảm, quyết đoán, những thuyền trưởng, nhân viên cứu nạn đầy trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ, thường được ví von là những “sói biển” trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn. Giữa biển khơi mênh mông, nhiều thời điểm, ranh giới giữa sự sống và cái chết người, “Thuyền trưởng - Sói biển” phải có những quyết định nhanh, kịp thời để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người cứu nạn và người bị nạn. 

Để có được những kết quả đó là một quá trình phần đấu, hy sinh không mệt mỏi của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

GS.TSKH Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, hành động để nêu gương có tác động mạnh mẽ, sinh động, mang lại sinh lực cho cộng đồng, cần được sử dụng như một phương thức lãnh đạo. Vì thế, không thể chấp nhận gương xấu trong đội ngũ lãnh đạo. 

GS.TSKH Nguyễn Quang Liêm: Không thể chấp nhận gương xấu trong đội ngũ lãnh đạo.

GS.TSKH Nguyễn Quang Liêm: Không thể chấp nhận gương xấu trong đội ngũ lãnh đạo.

Tấm gương được nêu qua xây dựng hình tượng, qua thông tin tuyên truyền… vẫn là thiếu sức thuyết phục. Chỉ khi có hành động thực, được chứng kiến và có tác động lan tỏa thì mới càng thực sự hữu ích. Gương tốt được tôn vinh, được truyền thông rộng rãi để trở thành nguồn động viên cho  mọi người noi theo. Nêu gương tốt phải trở thành đạo lý của người lãnh đạo, phải là chỉ số chất lượng cán bộ lãnh đạo, và cần được kiểm chứng, đánh giá thường xuyên.

Có thể khẳng định, Hội thảo đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp, kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thu Hằng

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất