Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 6/4/2021 9:12'(GMT+7)

Hà Tĩnh: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Khánh,  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: “Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên luôn được Đảng ta xác định là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin về chính trị, thời sự quan trọng của tỉnh, của đất nước và thế giới; là vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước. Đây được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng”.

Các đại biểu đã thảo luận về những kết quả nổi bật, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Các ý kiến thống nhất cho rằng, đội ngũ báo cáo viên các cấp tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cố gắng, tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của tỉnh thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế, như: đội ngũ tuy đông nhưng chưa mạnh, chất lượng hoạt động không đều; tỷ lệ báo cáo viên có kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền hấp dẫn, sức thuyết phục cao chưa nhiều…

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng phòng Báo cáo viên, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày các chuyên đề về kỹ năng chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng và kỹ năng thực hiện buổi tuyên truyền miệng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tham mưu lĩnh vực công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Đồng chí Văn Tiến Bằng cho rằng, trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, đội ngũ báo cáo viên các cấp của tỉnh Hà Tĩnh cần đổi mới phương pháp thực hiện công tác tuyên truyền miệng, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục đối với người nghe.

Đồng chí Hà Văn Hùng kết luận Hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Hùng kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng nhấn mạnh vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong toàn bộ tiến trình cách mạng của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của truyền thông và mạng xã hội, người dân tiếp nhận thông tin từ rất nhiều kênh khác nhau, nhưng công tác tuyên truyền miệng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp của tỉnh cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới./.

Nguyễn Ngọc Hà

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất