Thứ Bảy, 15/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Bảy, 28/10/2023 16:14'(GMT+7)

Hậu Giang tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp và cơ quan nhà nước cùng cấp

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuyên giáo năm 2022

Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuyên giáo năm 2022

TỪ CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

Quán triệt và thực hiện Quyết định số 238 , ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh (Quyết định 238) và Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW ngày 26/1/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 238, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngày 15/10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định 238. Hằng năm, các ngành đều có xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định 238. Trên cơ sở kế hoạch được ký kết, các đơn vị phối hợp đã xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức các hoạt động phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc đúng tinh thần quyết định, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, ký kết, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 238 đối với ban tuyên giáo cấp huyện vào cuối năm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và công tác quản lý Nhà nước trong tình hình mới; chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

ĐẾN NHỮNG KẾT QUẢ SAU 3 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Việc thực hiện các nội dung phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan dân cử; cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Các cơ quan phối hợp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng thời điểm để tập trung tuyên truyền theo phương châm đồng bộ, hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp… đồng thời, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, đảm bảo sát với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm đưa các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh đi vào cuộc sống.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền phù hợp, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, khu dân cư...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị biên tập, đăng tải tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chính sách của hội đồng nhân dân tỉnh; văn bản chỉ đạo, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tiền tệ ngân hàng... trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh ủy. Định hướng các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan biên tập, phát hành và cung cấp tài liệu kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trong 3 năm qua, việc cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng được quan tâm thực hiện kịp thời qua nhiều kênh như: Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh ủy; Bản tin thông báo nội bộ - tài liệu dành cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức 1 cuộc điều tra xã hội học với tổng số 1.736 phiếu xin ý kiến, thu thập thông tin trong nhân dân về “Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về tình hình phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã chủ động cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của HĐND; kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; kết quả các phiên họp nghe chất vấn, giải trình; kết quả giám sát của HĐND tỉnh, các Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh ban hành, nhất là các Nghị quyết về chế độ, chính sách liên quan đến người dân; kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp, những vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, Nhân dân quan tâm để định hướng tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cung cấp văn bản, tài liệu cập nhật thông tin bổ sung theo kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; cử lãnh đạo tham dự và cung cấp thông tin (khi có nội dung cần thông tin) tại Hội nghị giao ban báo chí, Hội nghị Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

 


Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, giải thích thêm về dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy). Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã chủ động cung cấp thông tin và chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nội dung và kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân bằng các hình thức phù hợp thông qua các cuộc họp báo thường kỳ (quý/lần), Hội nghị giao ban báo chí, Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Phối hợp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm, các tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh...

Bên cạnh đó Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm tới việc triển khai công tác tham mưu chủ trương, giải pháp tư tưởng tạo thống nhất khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Theo đó, các đơn vị đã phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền chủ trương thực hiện về Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau và Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; công tác bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giải quyết những vụ án phức tạp, dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm, như các vụ án hình sự liên quan đến quản lý đất đai và tài sản công; các vụ án dân sự - hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, Công ty Việt Á…Tuyên truyền công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; quốc phòng an ninh; an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các vấn đề phức tạp nổi lên đều được tham mưu chỉ đạo giải quyết hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ.Hằng năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất tại trụ sở HĐND tỉnh, qua đó, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến trên và chuyển đến cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết và có thông tin kết quả đến công dân theo quy định pháp luật.

Công tác phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng được sự quan tâm đặc biệt. Các đơn vị thường xuyên phối hợp tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; không ngừng “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; đề xuất các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã góp phần lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy tinh thần thi đua ái quốc trong thời gian tới, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm

Hệ thống chính trị và ngành tuyên giáo toàn tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân từ cấp tỉnh đến cơ sở; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là về lĩnh vực đền bù, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, không để thành điểm nóng; tạo sự hiểu biết, chia sẻ, đồng thuận liên quan đến các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền định hướng thông tin tuyên truyền; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả.

 


Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 

tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở các xã Long Bình, xã Long Trị và xã Hòa An (7/2023)

 

Phối hợp trao đổi thông tin về việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm thông qua các cuộc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Việc xử lý chuyển đơn được thông báo tới các cơ quan, tổ chức và công dân có đơn để theo dõi, giám sát, thực hiện... qua đó góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trong tiếp công dân định kỳ: hằng năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất tại trụ sở HĐND tỉnh, qua đó đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan thẩm quyền, giải thích các đơn do các cơ quan thẩm quyền đang thụ lý giải quyết. Ngoài ra, nhận, xử lý các đơn qua đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền giải quyết.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ QUYẾT ĐỊNH 238 TRONG THỜI GIAN TỚI


Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư; tham mưu định hướng giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên vai trò, tầm quan trọng trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch phối hợp hằng năm của các cơ quan, đơn vị; kịp thời cung cấp thông tin về kế hoạch thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân và dự báo các vấn đề gây bức xúc; kịp thời sơ kết đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp, đề ra giải pháp cụ thể.

Kịp thời cung cấp thông tin về kế hoạch thực hiện những dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của Nhân dân và dự báo các vấn đề gây bức xúc; kịp thời sơ kết đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp, đề ra giải pháp cụ thể; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; phát động, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt.

Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý, kiểm duyệt, rà soát, xử lý thông tin xấu, nhạy cảm trên các trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 238 tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh./.

Hoàng Minh

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất