Thứ Tư, 24/7/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Ba, 28/7/2020 16:10'(GMT+7)

Hiệu quả từ công tác phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên - nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Đảng bộ TCT MobiFone) luôn coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Đảng ủy TCT Viễn thông MobiFone tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng và phát thẻ đảng viên hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy TCT Viễn thông MobiFone tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng và phát thẻ đảng viên hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, căn cứ vào những quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và đặc điểm tình hình của MobiFone, Ban Chấp hành Đảng bộ TCT MobiFone đã cụ thể hóa và ban hành Nghị quyết số 616-NQ/ĐUTCT ngày 29/4/2016 về công tác phát triển đảng viên. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong toàn Đảng bộ Tổng công ty nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng.

Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng công ty luôn coi Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác sản xuất kinh doanh; luôn đặt đoàn viên thanh niên ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của Tổng công ty. 
 

Đoàn thanh niên TCT Viễn thông MobiFone thăm và tặng quà cho học sinh trường THCS Lũng Cú trong chiến dịch “Ấm tình MobiFone - Đợt Tình nguyện Mùa đông năm 2019”.

Đoàn thanh niên TCT Viễn thông MobiFone thăm và tặng quà cho học sinh trường THCS Lũng Cú trong chiến dịch “Ấm tình MobiFone - Đợt Tình nguyện Mùa đông năm 2019”.

Nhiều sân chơi sáng tạo đã được Đoàn thanh niên xây dựng và triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích của Tuổi trẻ MobiFone trong mọi mặt công tác vì mục tiêu chung là thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty. 

Điển hình là các phong trào: “Tuổi trẻ sáng tạo”;  Chiến dịch “Thanh niên xung kích, tình nguyện làm việc vì MobiFone”; đại sứ truyền thông hình ảnh của MobiFone đến với toàn xã hội thông qua các hoạt động vì cộng đồng, như: các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xây nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, xây các điểm trường khó khăn, xây tuyến đường giao thông, thắp sáng đường quê, ủng hộ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, tai nạn, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, hoạt động hiến máu nhân đạo... Các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, MobiFone vì môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, chương trình Ngày Chủ nhật xanh, giờ trái đất…

Thông qua các hoạt động này, nhiều gương mặt thanh niên ưu tú đã được lựa chọn, bồi dưỡng, giáo dục để giới thiệu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp trong giai đoạn 2015-2020 là 306/434 đảng viên (chiếm 70,5% tổng số đảng viên kết nạp mới). 
 

Đoàn thanh niên TCT MobiFone tổ chức chương trình ra quân chiến dịch “Thanh niên xung kích, tình nguyện làm việc vì MobiFone” năm 2020.

Đoàn thanh niên TCT MobiFone tổ chức chương trình ra quân chiến dịch “Thanh niên xung kích, tình nguyện làm việc vì MobiFone” năm 2020.

Chú trọng công tác bồi dưỡng Đảng viên

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và quần chúng cũng được Đảng ủy Tổng công ty đặc biệt coi trọng, với  974 đồng chí được tham dự các lớp bồi dưỡng trong cả nhiệm kỳ (chỉ tiêu là 500 đồng chí). Việc giáo dục, rèn luyện quần chúng ưu tú, đảng viên mới được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ MobiFone thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: tại khu vực Hà Nội Đảng ủy Tổng công ty phối hợp với Đảng ủy Khối DNTW mở các lớp học tại Văn phòng Tổng công ty (mỗi năm tổ chức 02 lớp); tại các tỉnh thành, cấp ủy các đơn vị phối hợp với Đảng ủy địa phương, cử quần chúng ưu tú, đảng viên mới tham dự các lớp học do đảng ủy địa phương tổ chức.

Có thể khẳng định, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone  tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Cũng bởi làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên nên hiện nay Đảng bộ các Công ty Khu vực và Đảng bộ các Trung tâm mạng lưới miền đã khắc phục được đáng kể tình trạng chi bộ ghép; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở các tổ chức cơ sở Đảng, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng được kịp thời, đồng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Song song với đó, việc làm tốt công tác phát triển đảng viên đã tạo động lực cho đội ngũ lao động trẻ của Tổng công ty nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành những cán bộ “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Đây cũng chính là nguồn lực cán bộ trẻ, thế hệ cán bộ kế cận của Tổng công ty trong thời gian tới, như lời căn dặn của Bác trong Di chúc: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm kỳ mới (2020 – 2025), Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tiếp tục đặt ra mục tiêu phát triển mới 400 đảng viên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các đơn vị trực thuộc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT MobiFone đã đề ra:

(1) Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đạt 97%, không có tổ chức Đảng yếu kém (chỉ tiêu nhiệm kỳ là >50% và không có tổ chức Đảng yếu kém);

(2) Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95% (chỉ tiêu nhiệm kỳ là 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ);

(3) Số lượng Đảng viên mới kết nạp 434 đồng chí (chỉ tiêu nhiệm kỳ là 400 đồng chí);

(4) Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới và quần chúng ưu tú là 974 đồng chí (chỉ tiêu nhiệm kỳ là 500 đồng chí);

(5) Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên liên tục đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện;

 (6) Trong giai đoạn 2015 -2020: Doanh thu hợp nhất ước 225.079 tỷ đồng, thực hiện 99,7% kế hoạch, tăng trưởng 2,61%/năm.

(7) Doanh thu Công ty mẹ ước 211.569 tỷ đồng, thực hiện 99,2% kế hoạch, tăng trưởng 2,73%/năm;

(8) Lợi nhuận trước thuế ước 36.249 tỷ đồng, thực hiện 100,2% kế hoạch; tăng trưởng 5,17%/năm;

(9) Nộp ngân sách nhà nước ước 34.827 tỷ đồng, thực hiện 104,2% kế hoạch, tăng trưởng 2,97%/năm;

(10) Năng suất lao động tính theo doanh thu đạt 8,86 tỷ đồng/người/năm, tăng trưởng 3,17%/năm

(11) Quỹ tiền lương thực hiện ước 6.836 tỷ đồng, tăng trưởng 3,76%/năm;

(12) Vốn đầu tư của nhà nước tại Tổng công ty được bảo toàn, phát triển và duy trì hiệu quả sử dụng vốn ở mức rất cao trong cả nhiệm kỳ thể hiện qua chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu là 33,74%/năm - đây là mức tỷ suất lợi nhuận cao nhất của các Doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam nói riêng và các Doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

 
Thu Hằng
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất