Thứ Ba, 25/6/2024
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thứ Bảy, 20/6/2020 10:2'(GMT+7)

Nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

TĂNG CƯỜNG NIỀM TIN VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng được Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm đầu tư và ngày càng nâng cao về chất lượng. Theo đó, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 10-6-2019 về Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030”; việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh được đổi mới phương pháp và nội dung, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc triển khai tuyên truyền nghị quyết ra dân đã đem lại hiệu quả cao, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nhằm tăng cường đổi mới, sáng tạo trong tổ chức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” trong toàn đảng bộ. Hội thi đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút 136 đội dự thi vòng loại cấp huyện và 14 đội tham gia cấp tỉnh. Hội thi có tính chất, quy mô lớn, các tiết mục dự thi của các đội được dàn dựng công phu, nhiều tiết mục ấn tượng, có tính chuyên nghiệp cao. Kết thúc Hội thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao 20 giải thưởng; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức các buổi công diễn phục vụ nhân dân nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, tạo được hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, trở thành phong trào thi đua sôi nổi và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ tỉnh.

Song song với đó, công tác thông tin, định hướng tuyên truyền, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm triển khai ở hầu hết các lĩnh vực, đồng thời phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của các kênh thông tin tuyên truyền như: hội nghị, hội thảo, báo chí truyền thông, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Đặc biệt là công tác chỉ đạo, định hướng chính trị các hoạt động báo chí ngày càng được nâng cao; sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành trong cung cấp thông tin đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu; phát huy tốt vai trò của đội ngũ phát ngôn của tỉnh, đã kịp thời cung cấp thông tin và định hướng hoạt động báo chí trước những vấn đề được dư luận chú ý, quan tâm; chấn chỉnh kịp thời những thông tin sai lệch, thiếu chính xác.

Nhằm tìm ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo về “Tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hội thảo có 31 tham luận và đưa ra hơn 200 giải pháp phù hợp tình hình thực tế tại địa phương được cung cấp và trao đổi tại hội thảo. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo 35, liên kết lực lượng thông qua sử dụng mạng xã hội, phối hợp với các cấp, các ngành nắm bắt, xử lý thành công nhiều vấn đề, vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh; tích cực biên tập, đăng, chia sẻ, bình luận, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; hoạt động của các trang fanpage, nhóm công khai của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều lượt truy cập, theo dõi, tiêu biểu như Long Điền; Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Công an, Quân sự, Tỉnh đoàn. Riêng đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tổ chức tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội của ngày càng đi vào nền nếp; Fanpage Biển hát ngày càng hoạt động tích cực, đem lại hiệu quả cao, hằng tháng, biên tập, đăng tải và chia sẻ hơn 400 bài viết, 30 video clip cùng nhiều hình ảnh, bình luận; hơn 350.000 người tiếp cận với các bài viết, 130.000 người tương tác với các bài viết. 

TRÁCH NHIỆM CỦA CẤP ỦY ĐẢNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu còn gặp không ít khó khăn. Nhận thức về nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm, việc tham gia hoạt động điều hành chỉ đạo chung còn hạn chế. 

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và internet, mạng xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; vai trò của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền tuy có nhiều chuyển biến nhưng chưa phát huy được tính chủ động, tích cực trong việc cung cấp thông tin về các vấn đề, vụ việc nảy sinh trên địa bàn tỉnh, góp phần định hướng dư luận và phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc.

Việc tổ chức xây dựng, kết nối lực lượng và công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành phần lực lượng tại các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ở một số điểm, số nơi còn chưa thông suốt và hoạt động chưa hiệu quả; chưa kết nối tốt được với Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trình độ, khả năng của lực lượng đấu tranh còn hạn chế trong khi đó thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân phản động thường xuyên thay đổi, tinh vi, liên tục và ngày càng quyết liệt, thường xuyên theo dõi và sử dụng các biện pháp lôi kéo, đánh phá, xâm nhập các tài khoản của ta. Số lượng cán bộ có khả năng độc lập nhận định, xử lý và lập luận đấu tranh còn ít, nhiều đơn vị chưa chủ động bồi dưỡng, xây dựng nguồn kế cận dẫn đến còn bị động và gặp khó khăn khi có sự thay đổi về nhân sự. Việc sử dụng điện thoại và máy tính cá nhân để hoạt động tạo ra nguy cơ lộ lọt thông tin cao, khó quản lý.

Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới như sau:

Thứ nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là thông tin xấu, độc trên Internet, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, tăng cường công tác tổ chức học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị.

Tăng cường đối thoại với nhân dân; chủ động, linh hoạt tham gia các vấn đề cụ thể của xã hội, bảo đảm sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa các ban ngành, địa phương để cùng giải quyết khi có sự kiện xảy ra. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo dõi các trang mạng xã hội phản động. 

Thứ hai, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên có những biện pháp phù hợp trong việc tự chấn chỉnh, thường xuyên rèn luyện tự đổi mới hoàn thiện bản thân nhằm nâng cao uy tín, củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Không tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; tiếp tục xây dựng lực lượng công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác đủ về số lượng, bản lĩnh, năng lực và trí tuệ.

Tăng cường thực hiện tốt các mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nhằm chứng minh về tính ưu việt của Đảng, của chế độ, đồng thời phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù địch.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thông tin trên mạng xã hội, Internet và thông tin trên báo chí. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai lệch, thiếu chính xác.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội. Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực an ninh, trật tự; Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn với tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thứ tư, phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Rà soát các vụ tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”. Thực hiện phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất và gỡ bỏ nội dung trên trang mạng.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa ở những địa bàn trọng điểm… để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm giữ vững an ninh chính trị và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, tiếp tục phát huy vai trò truyền thông, định hướng dư luận xã hội của các cơ quan báo chí nhằm góp phần tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò của báo chí vào quá trình nhận diện các quan điểm sai trái của thế lực thù địch và đấu tranh trực diện vào các quan điểm sai trái. Đẩy mạnh tuyên truyền về các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương sáng trong các phong trào thi đua, để có nhiều người học tập, làm theo, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm chủ động ngăn chặn việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ văn hóa làm công cụ để tuyên truyền, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, làm mất niềm tin trong quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước./.

Nguyễn Đoàn Tiết Phương
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất